Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Oznámení – VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Václava Vaňka, 294 29 Bezno, ve spolupráci s volební komisí vyhlašuje dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb.   o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle volebního řádu školské rady volby členů školské rady.

Volby člena rady zastupujícího zákonné zástupce nezletilých se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva, uskuteční se dne 11. 11. 2021 od 15:00 do 17:00 hodin v den třídních schůzek, hlasovací lístky a volební schránka budou umístěny u vchodu do budovy školy, Školní 242, Bezno.

Kandidaturu lze podat do 25.10.2021 do 10:00 hodin do ředitelny školy, písemně nebo elektronicky. Kandidáti musí svým podpisem potvrdit souhlas s navrhovanou kandidaturou.

Přihláška kandidáta ke stažení zde: Přihláška kandidáta.docx (12.38 kB)

Jména kandidátů budou zveřejněna nejpozději 15 dnů před termínem konání voleb.

Zákonní zástupci žáků při volbách na volebním lístku určí tři jimi volené kandidáty. Volební lístek odevzdají dne 11. 11. 2021 (třídní schůzky) do zapečetěné volební urny umístěné na chodbě školy. (Zákonní zástupci žáků, kteří mají ve škole více žáků, volí pouze jedenkrát. Za zákonné zástupce kandiduje a volí pouze jeden ze zákonných zástupců). Přípravný výbor na základě výsledků hlasování sestaví pořadí kandidátů ve volbách. Členy školské rady se stanou tři zákonní zástupci žáků s nejvyšším počtem hlasů zákonných zástupců žáků zúčastněných v těchto volbách.

Výsledky voleb škola (přípravný výbor) zveřejní na informačním panelu školy a na webových stránkách školy dne 15. 11. 2021.

Za účelem provedení voleb do školské rady ředitelka školy jmenuje volební komisi 

ve složení:
předseda – Ing. Ivana Kolínová
členové – Mgr. Andrea Withelmová,  Alena Kumberová

                                                                                              ______________________________________________

Informace o provozu školy od 13. 9. 2021

Vážení rodiče, vzhledem k nařízení MŠMT se žáci školy od 13.9. 2021 NETESTUJÍ  na Covid 19. 

______________________________________________________________________

Základní škola nabízí v rámci Národního plánu podpory návratu žáků do škol

Doučování pro žáky
 • kteří měli potíže s distanční výukou,
 • ohrožené školním neúspěchem,
 • s vysokou absencí v minulém školním roce,
 • se speciálně vzdělávacími potřebami. 

Doučování povedou kvalifikovaní učitelé a asistentky pedagoga.

Nabídku doučování oznámí žákům třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů.

Mgr. Eva Kapounová, ředitelka školy

_________________________________________________________

Elektronická žákovská knížka

Vážení rodiče, 

od 1. 9. 2021 přecházíme na elektronickou ŽK. Žáci tedy nebudou mít klasickou žákovskou knížku. Známky a důležitá sdělení a poznámky budou učitelé zapisovat do systému Bakaláři, do tohoto systému byly rodičům prostřednictvím dětí předány přístupové údaje.  Odkaz k přihlášení do systému Bakaláři najdete na webových stránkách školy nahoře vlevo BAKALÁŘI. Pro přístup do bakalářů přes mobilní aplikaci je nutné do prvního pole ("Adresa školy") napsat/vložit odkaz na přihlášení - https://bakalari.zsbezno.cz:8081/login .(Podrobné informace - Školní řád - na webu školy, v sekci Informace na úřední desce)

Mgr. Eva Kapounová, ředitelka školy

___________________________________________________________________

            Kroužek Angličtina

Podrobné informace najdete v sekci - volný čas.

_____________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ

DĚKUJEME ŽÁKŮM A ZAMĚSTNANCŮM ŠKOLY ZA PŘÍSPĚVĚK PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU V MIKULČICÍCH - OBEC, KTERÁ BYLA

POSTIŽENA TORNÁDEM. 7. 7. 2021 BYLA ČÁSTKA 19.000 KČ PŘEDÁNA ŘEDITELI ZÁKLADNÍ ŠKOLY.

PříjezdPředání

 

_______________________________________________________________________

 

Informace pro plátce za školní družinu

Pro žáky 1. a 2. tříd činí poplatek za školní družinu ve druhém pololetí školního roku (po odečtení částky, kdy žáci nemohli docházet do ŠD z důvodu uzavření školy) celkem 480 Kč. Pro žáky 3. a 4. ročníků činí poplatek ve druhém pololetí 200 Kč. Případné přeplatky budou vráceny v červnu.

Eva Kapounová

________________________________________________________________________________

 

Projekt "Podzimní zamykání Zahrady radosti"- základní škola získala v rámci grantového programu ŠKO-ENERGO FIN v roce 2020  částku 10.000 Kč na realizaci projektu. Z důvodu mimořádných opatření je odložena realizace projektu na dobu, kdy budou žáci vzděláváni ve škole prezenčně. 

 

                                                   

 

-

 

 

__________________________________________________________________

Rozvrh-online výuka.docx (16.76 kB)

 

                                                                                                                                      

Pravidla distančního vzdělávání

více zde: Dodatek Školního řádu č. 3-2020.pdf (407.7 kB)

 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

                                             

Oficiální název:

Základní škola a mateřská škola

Václava Vaňka

Zřizovatel: Městys Bezno
Právní norma: Příspěvková organizace
IČ: 750 342 55
č. účtu 51-6902120287/100
Adresa: Školní 242, 294 29 Bezno
Statutární zástupce:

Ředitelka školy:

Mgr. Eva Kapounová

Tel: 739 469 692

eva.kapounova@zsbezno.cz

Zástupce ředitele

Mgr. Luděk Řípa

Tel: 732 443 094

ludek.ripa@zsbezno.cz

zsbezno@volny.cz

Datová schránka ID:  jnjmmtu
Mateřská škola

Bc. P. Hötzelová

Tel: + 420 731 483 344

        + 420 739 574 088

Účetní

L. Šustrová   

Tel: 739 715 422

ucetni@zsbezno.cz

Školní jídelna

J. Víznerová

Tel: + 420 731 281 142

kuchyne@zsbezno.cz

Školní družina

A. Kuncová

 Tel: +420 734 221 578

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 Michal Hinda

 michal.hinda@sms-sluzby.cz

 +420 734 180 507

 

________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

Máte-li zájem přihlásit svého syna nebo dceru na naši školu, je možné se telefonicky domluvit na osobní návštěvě a školu si prohlédnout. 

______________________________________________________________

 

_____________________________________________________________

 

PŘIJATÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ ŠKOLY

Hygienická opatření - koronavir.docx (48.96 kB)

______________________________________________________

 

13. 3. 2020

_______________________________________________________________________

 
 

UPOZORNĚNÍ

Nové telefonní číslo do školní jídelny je: 

                                        731 281 142

 

 

________________________________________________________________________

NAŠE ŠKOLA SE ÚČASTNÍ PROJEKTU

PODPOŘENÝCH OSOB Z „OP VVV“ –

(OPERAČNÍ PROGRAM – VÝZKUM, VÝVOJ

A VZDĚLÁVÁNÍ) POŘÁDANÝM  MŠMT

VE SPOLUPRÁCI S EVROPSKOU UNIÍ.

CÍLEM TOHOTO PROJEKTU JE VZDĚLÁVÁNÍ

UČITELŮ V OBLASTI INKLUZE A POMOC

ŽÁKŮM SE ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHEM.

 

_________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Jaká jsme škola?

 • typicky vesnická, zaměřená na environmentální výchovu a vzdělávání
 • spolupracující s mnoha ekologickými středisky
 • upřednostňujeme chápání věcí,jevů a vztahů v souvislostech
 • přístupná ke vzdělávání všech bez rozdílu
 • zaměřujeme se na přípravu žáků pro praktický život
 • usilujeme o zdravé a bezpečné klima školy

 

Součásti školy:

 • mateřská škola
 • základní škola
 • základní škola speciální
 • školní jídelna

Zš Bezno

 

Na základě auditu konaného 26. 4. 2019 se nám podařila třetí obhajoba mezinárodního titulu

 

EKOŠKOLA

 

Obhájení tohoto titulu nás opravňuje další čtyři roky užívat vlajku, logo a název EKOŠKOLA.

Oceňujeme kvalitní práci, kterou žáci  a učitelé naší školy pod vedením Ing. Ivany Řípové a Mgr. Dany Houdkové dělají.

Koordinátorem programu v ČR je sdružení TEREZA.

28.04.2016

EVVO

Environmentální vzdělávání

Detail

17.01.2016

EKOŠKOLA

EKOŠKOLA

EKOŠKOLA

Detail

17.01.2016

EVVO

EVVO

EVVO

Detail

14.01.2016

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Detail

14.01.2016

Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda

Detail

28.04.2016

EVVO

Environmentální vzdělávání

Detail

17.01.2016

EKOŠKOLA

EKOŠKOLA

EKOŠKOLA

Detail

17.01.2016

EVVO

EVVO

EVVO

Detail

14.01.2016

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Detail

14.01.2016

Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda

Detail

28.04.2016

EVVO

Environmentální vzdělávání

Detail

17.01.2016

EKOŠKOLA

EKOŠKOLA

EKOŠKOLA

Detail

17.01.2016

EVVO

EVVO

EVVO

Detail

14.01.2016

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Detail

14.01.2016

Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda

Detail

Součásti školy:

 • mateřská škola
 • základní škola
 • základní škola speciální
 • školní jídelna
 
V současné době naši šjkolu navštěvuje z 29 obcí:
 • 50 dětí mateřské školy
 • 262 žáků základní školy a školy speciální

 

Pedagogických pracovníků je:

 • 4 v mateřské škole
 • 20 v základní škole
 • 2 asistenti pedagoga
 • 2 učitelky družiny mládeže
 

 

Vítejte na webových stránkách Základní školy a mateřské školy Václava Vaňka Bezno.

 

Přejeme všem pěkné Vánoce s vůní čaje, vánočky a cukroví, to vše s příchutí lásky, štěstí a odpočinku a v novém roce hodně zdraví a času na vše, co máte rádi.

Jaká jsme škola?

 • typicky vesnická, zaměřená na environmentální výchovu a vzdělávání
 • spolupracující s mnoha ekologickými středisky
 • upřednostňujeme chápání věcí,jevů a vztahů v souvislostech
 • přístupná ke vzdělávání všech bez rozdílu
 • zaměřujeme se na přípravu žáků pro praktický život
 • usilujeme o zdravé a bezpečné klima školy

 

Jaká jsme škola?

 • typicky vesnická, zaměřená na environmentální výchovu a vzdělávání
 • spolupracující s mnoha ekologickými středisky
 • upřednostňujeme chápání věcí,jevů a vztahů v souvislostech
 • přístupná ke vzdělávání všech bez rozdílu
 • zaměřujeme se na přípravu žáků pro praktický život
 • usilujeme o zdravé a bezpečné klima školy

 

Součásti školy:

ZVítejte na webových stránkách Základní školy a mateřské školy Václava Vaňka Bezno.

 

MISTROVSTVÍ  ČESKÉ  REPUBLIKY  V  LINE  DANCE V PÍSKU

20.-22.května se zúčastnili Jirka Vosyka,Aneta Kaulfusová, Bára Hejtmánková a Eliška Dobešová MČR v Line Dance a byli velmi úspěšní.

Jirka Vosyka obsadil v kategorii Youth Social Male 1.místo a stal se MISTREM  REPUBLIKY.

Aneta Kaulfusová obsadila v kategorii Primary Social Female 3.místo.

Výsledek sběru papíru ke Dni Země

Celkem bylo nasbíráno 25 960 kg.

Výtěžek byl uložen do pokladny SRPDŠ a bude použit jednotlivými třídami na nákup odměn, výlety a pomůcky pro žáky.

Z celkového počtu 242 žáků se sběrové akce zúčastnilo 222žáků -  tj.92%

OKRESNÍ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY

V konkurenci gymnázií a základních škol obsadili žáci 8. třídy Lukáš Pelc a Jan Houda 10. a 12. místo.

STŘEDOČESKÝ TANEČNÍ POHÁR

Bezinky se zúčastnily s choreografiemi "Step by step" a "Malá Cindy" obsadily. Obsadily 2x 3.místo. 

O další úspěch se zasloužil 18.1.2016 žák 8.třídy

LUKÁŠ  PELC,

který v okresním kole Dějepisné olympiády získal 2. místo,

a tím se kvalifikoval do krajského kola.

► ►►

 

Velký úspěch Honzy Houdy v celorepublikové, počítačové soutěži IT-SLOT.

V soutěži, které se zúčastnilo 3000 žáků  z 8. a 9.tříd ze 181 škol obsadil Honza Houda, žák 8.třídy, 5.místo. 

 

V pátek 9.10.2015 se naši žáci zúčastnili soutěže Kopidlenský kvíteček a Kopidlenský kapřík. Družstvo „rybářů“ ve složení Tomáš Böhm, Aleš Tauchmann a Štěpán Cesnek obsadilo výborné 2. místo. Družstvo „kvítečků“ ve složení Nikola Karpetová, Michaela Míčová a Lukáš Pelc se umístilo na místě čtvrtém. Velmi potěšil svým výkonem Lukáš, který zvítězil mezi jednotlivci.

Všem soutěžícím děkujeme za úspěšnou  reprezentaci školy!

≈≈≈

Na Mistrovství České Republiky v country tancích, v kategorii A1M, které se konalo   ve Vodňanech 8.května2015, vybojovaly Bezinky v choreografii Bezenský mixer,

1.místo

a titul MISTR ČESKÉ REPUBLIKY.

O titul se zasloužily:

choreografka, trenérka I. Pohůnková a Monika Vitásková.

tanečnice:

A.Šustrová,V.Grigerková, M.Horváthová,K.Korejzová, D.Sikorová,M.Hodboďová,

A.Kaczmarková a M.Řezáčová.

Mistrovstní se také zúčastnily starší dívky(A1S) a obsadily ve dvou choreografiích (klasické a moderní country)  krásné 4. a 5.místo.

 

 

Jaká jsme škola?

 • typicky vesnická, zaměřená na environmentální výchovu a vzdělávání
 • spolupracující s mnoha ekologickými středisky
 • upřednostňujeme chápání věcí,jevů a vztahů v souvislostech
 • přístupná ke vzdělávání všech bez rozdílu
 • zaměřujeme se na přípravu žáků pro praktický život
 • usilujeme o zdravé a bezpečné klima školy

 

Součásti školy:

 • mateřská škola
 • základní škola
 • základní škola speciální
 • školní jídelna