Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

INFORMACE K ZAHÁJENÍ PREZENČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ OD 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

od 12. 4. 2021 bude zahájena prezenční (rotační) výuka žáků prvního stupně, kdy bude střídána v týdenních intervalech prezenční a distanční výuka. Z organizačních důvodů zahájí 12. 4. 2021 prezenční výuku žáci třetí, čtvrté a páté třídy. Výuka bude probíhat dle rozvrhu (platného od září, i s odpoledním vyučováním).

Speciální třídy se budou vzdělávat pouze prezenčně.

Podmínkou přítomnosti žáka ve škole je negativní antigenní test. Testování bude probíhat ve škole dvakrát v týdnu. 

První a druhé třídy se budou nadále vzdělávat distančně a k prezenční výuce nastoupí 19. 4. 2021 za stejných podmínek. Poskytujeme možnost otestování dítěte s asistencí rodiče (budeme tuto možnost poskytovat rodičům žáků 1. a 2. ročníků), umožníme testování v přízemí pavilonu druhého stupně P4- přízemí od 6:45 do 7:30 – v přítomnosti pana školníka, který výsledek testu (informaci) předá třídnímu učiteli žáka.

Do provozu se pro přihlášené žáky vrací školní družina i školní jídelna. Školní jídelna bude v provozu pro prezenčně vzdělávané žáky.  Obědy jsou pro všechny odhlášené.  V případě zájmu je třeba si oběd přihlásit do pátku 9. 4. 2021 do 12 hodin.

Více informací zde: Informace o provozu ZŠ od 12.4.2021.pdf (415.84 kB)

Děkuji za pochopení.

Mgr. Eva Kapounová, ředitelka školy

________________________________________________________________________________

SBĚR PAPÍRU

Dne 27. 4. se uskuteční sběr papíru. Kontejner bude přistaven u školy od 7:00 do 10:00 hodin. Sbíráme noviny, letáky, časopisy, karton ne.

_________________________________________________


 

Informace k zápisům k povinné školní docházce – školní rok 2021/2022

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude organizace zápisu do 1. třídy přizpůsobena tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti. Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 bude  probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.   

Zápis k povinné školní docházce proběhne v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021.

 1. Zákonný zástupce navštíví webové stránky školy, klikne na odkaz Online zápisy“ (možnost zapsat žáka bude přístupná od 1. 4. 2021) a zobrazí se mu formulář, kde vyplní potřebné osobní údaje včetně kontaktních informací. Tento formulář se poté ihned automaticky odešle do systému školy.

Po vyplnění formuláře zákonný zástupce dokončí formální část zápisu podpisem. Zákonný zástupce si vyplněný pdf soubor vytiskne a podepsaný formulář do dané školy společně s kopií rodného listu dítěte, případně kopií dokladu o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu (pokud jste občan státu mimo EU) doručí:

 1. Osobně – možnost doručení - pátek 16. 4. 2021 (8:00- 11:00) 
 2. Poštou
 3. Datovou schránkou: jnjmmtu
 4. Emailem s elektronickým podpisem na zsbezno@volny.cz    
 5.             více zde: Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce 2021web.docx.pdf (318.73 kB)

Formulář: Žádost o odklad - Žádost-odklad2021.docx (52.34 kB)

Přihláška do školní družiny (pouze pro budoucí prvňáčky): pokud chcete své dítě přihlásit do školní družiny, vyplňte formulář, který najdete níže – odešlete nebo doneste společně s ostatními dokumenty do školy do konce dubna 2021.

Formulář: Přihláška do ŠD-2021.pdf (262.21 kB)

Úplata-zájmové vzdělávání-ŠD 2021-22.pdf (249.08 kB)

 

_____________________________________________________________________________________________

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
- vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení,  do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.
__________________________________________________________________________

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
- vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním  režimu.

______________________________________________________________________

INFORMACE MŠMT K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. 3. 2021

Vláda na svém jednání 26. února 2021 rozhodla vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci  o uzavření základních a mateřských škol.

Základní škola - od 1.3.2021 celá ZŠ přechází na distanční (domácí) vzdělávání dle rozvrhu online výuky:Rozvrh on-line výuky (16.96 kB)

Mateřská škola - uzavřena, předškoláci přecházejí na distanční vzdělávání.

Školní družina - provoz uzavřen.

Školní jídelna - uzavřena. Obědy automaticky odhlášeny.

Žáci bez vybavení - zákonní zástupci kontaktují třídní učitele.

Žáci, kteří nemají potřebné technické vybavení, si v době svého distančního vyučování chodí pro práci v předem stanovených termínech. Nutná je předchozí domluva, aby byla práce pro žáka připravená a žák si ji mohl bez větších prodlev odnést.

Ošetřovné

Aktuální informace pro rodiče:  ZDE

Díky novému formuláři nepotřebujete od školy potvrzení o uzavření. Na formuláři sami vyplníte prohlášení o uzavření zařízení, které dítě navštěvuje.

Dodatek Školního řádu č. 3-2020.pdf (407.7 kB)

Eva Kapounová, ředitelka školy

_______________________________________________________________________________________

 

INFORMACE MŠMT K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PO 14. únoru 2021

Na základě prodloužení nouzového stavu do 28. 2. 2021 , platí předchozí nařízení MŠMT. 

Eva Kapounová, ředitelka školy

 

INFORMACE MŠMT K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. do 14. února 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Pro předávání vysvědčení platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku.

Eva Kapounová, ředitelka školy

_________________________________________________________________

Základní škola přijme od 25. 8. 2021 učitelku/učitele 1. stupně. Nabízíme tvůrčí pracovní prostředí, vstřícný kolektiv. Podporujeme a oceňujeme samostatnou práci, kreativitu. Umožňujeme doplnění požadované kvalifikace formou dálkového studia. Zájemce prosíme o zaslání profesního životopisu na adresu eva.kapounova@zsbezno.cz

___________________________________________________ 

Projekt "Podzimní zamykání Zahrady radosti"- základní škola získala v rámci grantového programu ŠKO-ENERGO FIN v roce 2020  částku 10.000 Kč na realizaci projektu. Z důvodu mimořádných opatření je odložena realizace projektu na dobu, kdy budou žáci vzděláváni ve škole prezenčně. 

_____________________________________________________

Informace k provozu školy od 11. do 22. 1. 2021

Na základě pokynu MŠMT provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.

Eva Kapounová, ředitelka školy  

___________________________________________________________

Informace k platbě za školní družinu – únor až červen 2021

Platba se v tomto termínu týká pouze přihlášených žáků z 1. a 2. ročníků.

Částka 800,-Kč  – platba převodem na účet 51 – 6902120287/0100

(Částka je ponížena o 200 Kč z důvodu přerušení provozu ŠD v důsledku mimořádných opatření.)

Termín pro úhradu je stanoven do 15. 2. 2021. Do poznámek uveďte jméno a příjmení dítěte.

Pro přihlášené žáky 3. a 4. ročníků bude termín pro platbu vydán až po vyhlášení epidemického stupně, který umožní jejich nástup do školy a školní družiny. Částka bude ponížena o 300 Kč z důvodu přerušení provozu ŠD v důsledku mimořádných opatření.

Mgr. Eva Kapounová, ředitelka školy

______________________________________________________________________

 Informace k provozu školy od 4. do 10. 1. 2021                                                           

Na základě pokynu MŠMT je z důvodu zhoršené epidemické situace upraven provoz základní školy takto:

-žáci 1. a 2. ročníků a speciálních tříd se vzdělávají prezenčním způsobem od 7:15 do 10:55 hodin

-žáci vyšších ročníků se vzdělávají distančním způsobem

-žáci 3. – 5. ročníků podle instrukcí třídních učitelek a vyučujících angličtiny

-žáci druhého stupně podle rozvrhu online výuky (aplikace Teams)

Školní družina je organizována v samostatných odděleních:

·ranní družina (i pro nezapsané žáky)

- organizace provozu ŠD z důvodu dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy:

- provoz ranní družiny je zajištěn od 6:45 hodin v kmenových třídách:

 • 1. třída - J. Pelcová
 • 2. A - V. Juhaňáková
 • 2. B - D. Houdková
 • Speciální třída - M. Slivková                                                                                                                                                                      Odpolední družina je organizována ve stejných kolektivech v době od ukončení dopoledního vyučování do 15:00 hodin.
 • 1. třída - A. Kuncová (zvonek ŠD)
 • 2. A - J. Cepková, L. Günterová (zvonek Spec. třída)
 • 2. B - M. Blažková (vyzvedávání na telefonu školní družiny tel: 734 221 578) 

Provoz školní jídelny

Školní jídelna bude v provozu pro prezenčně vzdělávané žáky prvních a druhých ročníků a speciálních tříd.  Obědy jsou přihlášené.  V případě nezájmu je třeba oběd odhlásit.

Žáci, kteří se vzdělávají distančně,  mají možnost odebrat si oběd (u vchodu do školní kuchyně) do menu boxu od 11 do 11:30 hod. Cena jednorázového menu boxu - 6 Kč - nutné uhradit vedoucí kuchařce. Pokud mají žáci 3. - 9. ročníku zájem o oběd, musí si ho přihlásit. 

V případě, že bude upraven režim provozu školy k dalšímu datu, budou informace sděleny touto formou.

děkuji za pochopení,

Eva Kapounová, ředitelka školy

____________________________________________________________

 

Organizace nástupu žáků do základní školy k 30. 11. 2020

                                 více zdeOrganizace provozu školy- od 30.11. 2020- pokyny.pdf (397.92 kB)

 

Organizační pokyny pro nástup žáků 1. a 2. ročníku a žáků speciálních tříd ke dni 18. 11. 2020

Rozvrh vyučování bude upraven pro jednotlivé ročníky takto:

                                                     1. třída             7:10 – 10:55

                                                     2. A, 2. B          7:15 – 10:55

                                                    Speciální třídy  7:10 - 10:55

– v těchto časech si děti vyzvednou třídní učitelky z prostoru před hlavním vchodem

Zájmové kroužky v rámci školní družiny tento týden fungovat nebudou.

Více informací zdeOrganizace provozu školy- od 18.11. 2020- pokyny.pdf (388.85 kB)

__________________________________________________________________

Rozvrh-online výuka.docx (16.76 kB)

 

                                                                                                                                      

Pravidla distančního vzdělávání

více zde: Dodatek Školního řádu č. 3-2020.pdf (407.7 kB)

 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

                                             

Oficiální název:

Základní škola a mateřská škola

Václava Vaňka

Zřizovatel: Městys Bezno
Právní norma: Příspěvková organizace
IČ: 750 342 55
č. účtu 51-6902120287/100
Adresa: Školní 242, 294 29 Bezno
Statutární zástupce:

Ředitelka školy:

Mgr. Eva Kapounová

Tel: 739 469 692

eva.kapounova@zsbezno.cz

Zástupce ředitele

Mgr. Luděk Řípa

Tel: 732 443 094

ludek.ripa@zsbezno.cz

zsbezno@volny.cz

Datová schránka ID:  jnjmmtu
Mateřská škola

Bc. P. Hötzelová

Tel: + 420 731 483 344

        + 420 739 574 088

Účetní

L. Šustrová   

Tel: 739 715 422

ucetni@zsbezno.cz

Školní jídelna

J. Víznerová

Tel: + 420 731 281 142

kuchyne@zsbezno.cz

Školní družina

A. Kuncová

 Tel: +420 734 221 578

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 Michal Hinda

 michal.hinda@sms-sluzby.cz

 +420 734 180 507

 

________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

Máte-li zájem přihlásit svého syna nebo dceru na naši školu, je možné se telefonicky domluvit na osobní návštěvě a školu si prohlédnout. 

______________________________________________________________

 

_____________________________________________________________

 

PŘIJATÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ ŠKOLY

Hygienická opatření - koronavir.docx (48.96 kB)

______________________________________________________

 

13. 3. 2020

_______________________________________________________________________

 
 

UPOZORNĚNÍ

Nové telefonní číslo do školní jídelny je: 

                                        731 281 142

 

 

________________________________________________________________________

NAŠE ŠKOLA SE ÚČASTNÍ PROJEKTU

PODPOŘENÝCH OSOB Z „OP VVV“ –

(OPERAČNÍ PROGRAM – VÝZKUM, VÝVOJ

A VZDĚLÁVÁNÍ) POŘÁDANÝM  MŠMT

VE SPOLUPRÁCI S EVROPSKOU UNIÍ.

CÍLEM TOHOTO PROJEKTU JE VZDĚLÁVÁNÍ

UČITELŮ V OBLASTI INKLUZE A POMOC

ŽÁKŮM SE ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHEM.

 

_________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Jaká jsme škola?

 • typicky vesnická, zaměřená na environmentální výchovu a vzdělávání
 • spolupracující s mnoha ekologickými středisky
 • upřednostňujeme chápání věcí,jevů a vztahů v souvislostech
 • přístupná ke vzdělávání všech bez rozdílu
 • zaměřujeme se na přípravu žáků pro praktický život
 • usilujeme o zdravé a bezpečné klima školy

 

Součásti školy:

 • mateřská škola
 • základní škola
 • základní škola speciální
 • školní jídelna

Zš Bezno

 

Na základě auditu konaného 26. 4. 2019 se nám podařila třetí obhajoba mezinárodního titulu

 

EKOŠKOLA

 

Obhájení tohoto titulu nás opravňuje další čtyři roky užívat vlajku, logo a název EKOŠKOLA.

Oceňujeme kvalitní práci, kterou žáci  a učitelé naší školy pod vedením Ing. Ivany Řípové a Mgr. Dany Houdkové dělají.

Koordinátorem programu v ČR je sdružení TEREZA.

28.04.2016

EVVO

Environmentální vzdělávání

Detail

17.01.2016

EKOŠKOLA

EKOŠKOLA

EKOŠKOLA

Detail

17.01.2016

EVVO

EVVO

EVVO

Detail

14.01.2016

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Detail

14.01.2016

Šikulky

Šikulky

Šikulky

Detail

28.04.2016

EVVO

Environmentální vzdělávání

Detail

17.01.2016

EKOŠKOLA

EKOŠKOLA

EKOŠKOLA

Detail

17.01.2016

EVVO

EVVO

EVVO

Detail

14.01.2016

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Detail

14.01.2016

Šikulky

Šikulky

Šikulky

Detail

28.04.2016

EVVO

Environmentální vzdělávání

Detail

17.01.2016

EKOŠKOLA

EKOŠKOLA

EKOŠKOLA

Detail

17.01.2016

EVVO

EVVO

EVVO

Detail

14.01.2016

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Detail

14.01.2016

Šikulky

Šikulky

Šikulky

Detail

Součásti školy:

 • mateřská škola
 • základní škola
 • základní škola speciální
 • školní jídelna
 
V současné době naši šjkolu navštěvuje z 29 obcí:
 • 50 dětí mateřské školy
 • 262 žáků základní školy a školy speciální

 

Pedagogických pracovníků je:

 • 4 v mateřské škole
 • 20 v základní škole
 • 2 asistenti pedagoga
 • 2 učitelky družiny mládeže
 

 

Vítejte na webových stránkách Základní školy a mateřské školy Václava Vaňka Bezno.

 

Přejeme všem pěkné Vánoce s vůní čaje, vánočky a cukroví, to vše s příchutí lásky, štěstí a odpočinku a v novém roce hodně zdraví a času na vše, co máte rádi.

Jaká jsme škola?

 • typicky vesnická, zaměřená na environmentální výchovu a vzdělávání
 • spolupracující s mnoha ekologickými středisky
 • upřednostňujeme chápání věcí,jevů a vztahů v souvislostech
 • přístupná ke vzdělávání všech bez rozdílu
 • zaměřujeme se na přípravu žáků pro praktický život
 • usilujeme o zdravé a bezpečné klima školy

 

Jaká jsme škola?

 • typicky vesnická, zaměřená na environmentální výchovu a vzdělávání
 • spolupracující s mnoha ekologickými středisky
 • upřednostňujeme chápání věcí,jevů a vztahů v souvislostech
 • přístupná ke vzdělávání všech bez rozdílu
 • zaměřujeme se na přípravu žáků pro praktický život
 • usilujeme o zdravé a bezpečné klima školy

 

Součásti školy:

ZVítejte na webových stránkách Základní školy a mateřské školy Václava Vaňka Bezno.

 

MISTROVSTVÍ  ČESKÉ  REPUBLIKY  V  LINE  DANCE V PÍSKU

20.-22.května se zúčastnili Jirka Vosyka,Aneta Kaulfusová, Bára Hejtmánková a Eliška Dobešová MČR v Line Dance a byli velmi úspěšní.

Jirka Vosyka obsadil v kategorii Youth Social Male 1.místo a stal se MISTREM  REPUBLIKY.

Aneta Kaulfusová obsadila v kategorii Primary Social Female 3.místo.

Výsledek sběru papíru ke Dni Země

Celkem bylo nasbíráno 25 960 kg.

Výtěžek byl uložen do pokladny SRPDŠ a bude použit jednotlivými třídami na nákup odměn, výlety a pomůcky pro žáky.

Z celkového počtu 242 žáků se sběrové akce zúčastnilo 222žáků -  tj.92%

OKRESNÍ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY

V konkurenci gymnázií a základních škol obsadili žáci 8. třídy Lukáš Pelc a Jan Houda 10. a 12. místo.

STŘEDOČESKÝ TANEČNÍ POHÁR

Bezinky se zúčastnily s choreografiemi "Step by step" a "Malá Cindy" obsadily. Obsadily 2x 3.místo. 

O další úspěch se zasloužil 18.1.2016 žák 8.třídy

LUKÁŠ  PELC,

který v okresním kole Dějepisné olympiády získal 2. místo,

a tím se kvalifikoval do krajského kola.

► ►►

 

Velký úspěch Honzy Houdy v celorepublikové, počítačové soutěži IT-SLOT.

V soutěži, které se zúčastnilo 3000 žáků  z 8. a 9.tříd ze 181 škol obsadil Honza Houda, žák 8.třídy, 5.místo. 

 

V pátek 9.10.2015 se naši žáci zúčastnili soutěže Kopidlenský kvíteček a Kopidlenský kapřík. Družstvo „rybářů“ ve složení Tomáš Böhm, Aleš Tauchmann a Štěpán Cesnek obsadilo výborné 2. místo. Družstvo „kvítečků“ ve složení Nikola Karpetová, Michaela Míčová a Lukáš Pelc se umístilo na místě čtvrtém. Velmi potěšil svým výkonem Lukáš, který zvítězil mezi jednotlivci.

Všem soutěžícím děkujeme za úspěšnou  reprezentaci školy!

≈≈≈

Na Mistrovství České Republiky v country tancích, v kategorii A1M, které se konalo   ve Vodňanech 8.května2015, vybojovaly Bezinky v choreografii Bezenský mixer,

1.místo

a titul MISTR ČESKÉ REPUBLIKY.

O titul se zasloužily:

choreografka, trenérka I. Pohůnková a Monika Vitásková.

tanečnice:

A.Šustrová,V.Grigerková, M.Horváthová,K.Korejzová, D.Sikorová,M.Hodboďová,

A.Kaczmarková a M.Řezáčová.

Mistrovstní se také zúčastnily starší dívky(A1S) a obsadily ve dvou choreografiích (klasické a moderní country)  krásné 4. a 5.místo.

 

 

Jaká jsme škola?

 • typicky vesnická, zaměřená na environmentální výchovu a vzdělávání
 • spolupracující s mnoha ekologickými středisky
 • upřednostňujeme chápání věcí,jevů a vztahů v souvislostech
 • přístupná ke vzdělávání všech bez rozdílu
 • zaměřujeme se na přípravu žáků pro praktický život
 • usilujeme o zdravé a bezpečné klima školy

 

Součásti školy:

 • mateřská škola
 • základní škola
 • základní škola speciální
 • školní jídelna