Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ a MŠ Václava Vaňka Bezno
ZŠ a MŠ Václava Vaňka Bezno

Prezentace MŠ

Charakteristika MŠ

Mateřská škola Bezno je vesnickou školou ležící na trase mezi městy Mladá Boleslav a Mělník. Byla uvedena do provozu 18.ledna 1973. Vybudoval jí již zaniklý Státní statek Bezno a to hlavně pro potřeby svých zaměstnanců. Po jeho zániku byla škola převedena pod Obecní úřad Bezno, nyní Městys Bezno. Od 1.ledna 2003 se stala Základní škola Bezno samostatným právním subjektem a mateřská škola její součástí. Mateřská škola je dvoutřídní s kapacitou 44 dětí.
Kritéria pro příjímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ jsou dána Směrnicí č.2, kterou vydalo ředitelství ZŠ v Bezně. Zápis dětí do MŠ je v období od 2.května do 16.května. O konkrétním termínu je veřejnost informována prostřednictvím místního rozhlasu, vývěskou v MŠ, na úřední desce Městyse Bezna a prostřednictvím webových stránek školy.
Pracujeme podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem "Dívej se a uvidíš, poslouchej a uslyšíš". Jsme ekologickou školou. Vycházíme z toho, že jsme malá venkovská mateřská škola a děti mají možnost setkávat se s přírodou ve všech jejích podobách. V maximální míře se snažíme využívat přirozených životních situací k přirozenému učení vlastním prožitkem. Na tomto základě chceme, aby si děti na konci předškolního období v rámci svých možností a schopností vytvořily základy nejen pro odpovědný postoj ke společenskému a přírodnímu prostředí, ale i věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků.

Cílem všech zaměstnanců mateřské školy je, aby se v ní děti cítily spokojené a rády se do ní vracely.

Režim dne (orientační)

 • 06.00 -  08.15  hod. – hry dle volby dětí, individuální činnosti s učitelkou
 • 08.15 -  08.30  hod. – pohybové aktivity, ranní kruh
 • 08.30 -  09.00  hod. – hygiena, přesnídávka
 • 09.00 -  09.30  hod. – didakticky cílené činnosti, spontánní činnosti                                  
 • 09.30 - 11.30 hod. – pobyt venku
 • 11.30 - 12.00 hod. – hygiena, oběd, čištění zubů
 • 12.00 - 14.00 hod. – četba pohádek, odpočinek (diferencovaný podle potřeb dětí)
 •                                   – náhradní aktivity pro nespavé děti
 • 14.00 - 14.45 hod. – hygiena, pohybové chvilky, odpolední svačina
 • 14.45 - 16.00 hod. – spontánní hry, pohybové aktivity, pobyt na školní zahradě                                                   

Provoz MŠ

Mateřská škola je otevřena od 6.00 - 16.00 hodin.

Děti se předávají do 8.00 hodin a to podáním ruky dítěte učitelce (přivítání).

Po obědě se vyzvedávají od 12.15 - 12.30 hod., po odpočívání od 14.45 hod. a opět se dítě rozloučí podáním ruky učitelce.

Výjimečně se lze s třídní učitelkou domluvit i na jiném čase (např. návštěva lékaře, apod.).

Pro nové uchazeče

Informace k platbě tzv.školkovného (úplata za předškolní vzdělávání) dostanete včetně variabilního symbolu 1.9. v mateřské škole. Částka musí být připsána na účtu školy do 15.dne v měsíci. Pro platbu školkovného doporučujeme zřídit si trvalý příkaz.

Stravné se platí předem a první platbu je třeba uhradit do 30.6. Stravné se platí formou inkasa. Přihlášku ke stravování a souhlas k inkasu naleznete na webových stránkách základní školy v kolonce Formuláře ke stažení.

Doporučené oblečení v MŠ

 • Pevná obuv na přezutí, pevná obuv na pobyt venku
 • 2x tepláky (jedny na pobyt venku, jedny na převléknutí do třídy, při teplém počasí 2x kraťasy)
 • Holínky a pláštěnka
 • Náhradní oblečení, které vložíte do připraveného pytlíku v šatně: spodní prádlo, tričko, ponožky (v zimě punčochové kalhoty), mikina, tepláky 
 • Pyžamo
 • Jedno balení papírových kapesníčků (odevzdáte třídní učitelce)
 • Vše označit jménem nebo značkou dítěte!
 • Do mateřské školy nedávejte dětem šperky, pantofle, deštníky, mobily, velké množství hraček (stačí plyšák na spaní).

Rodiče zodpovídají za to, co děti nosí do MŠ.

Kontakty

Mateřská škola

Školní email

Formuláře ke stažení

Nejčastěji používané formuláře jsou nově k dispozici online ke stažení

DigitalizaceDigitalizaceDigitalizaceMohlo by Vás zajímat