Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

Speciální třída

 

 

 

 


 

VÍTEJTE NA STÁNKÁCH TŘÍDY P2:

třídní učitelka Mgr. Naděžda Kafková

asistentka Jaroslava Cepková DiS, Lucie Kopecká Dis

Ve školním roce 2021/22 se vzdělávají žáci různého věku a různých ročníků.  Každý se vzdělává dle svého individuálního vzdělávacího plánu, na výchovné předměty žáci docházejí do běžných tříd příslušného ročníku. 

Vzdělávání probíhá za podpory asistentky pedagoga zpravidla formou skupinové nebo individuální výuky.

Žáci třídy mají možnost účastnit se aktivit a akcí  pořádaných školou nebo třídami ročníku, ke ktrérému náleží.

Na prvním stupni jsou žáci P2 hodnoceni slovně, na druhém stupni známkami.

 

Následné konzultace se žáky a rodiči budou probíhat individuálně telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu: nadezda.kafkova@zsbezno.cz

 

1.ročník: 

Nezbytně nutné je, abyste s  dětmi  doma denně procvičovali čtení. Jsou ještě malé na to, aby trénovaly čtení samostatně, vždy potřebují Vaši pomoc a spolupráci. Střídejte oba slabikáře, aby děti neodříkávaly texty zpaměti, ale skutečně četly.

Po zvládnutí hlásky T postupujte dál podle slabikáře k dalším hláskám. Vysvětlete, že Y se čte stejně jako I  - ve slabikáři je používáno pouze jako TY, VY, MY (nikoliv TI ).

Další hláska je S - "to je jako had" - nakreslete si společně hada a předveďte jak had syčí: "sssssss" - děti si tak písmeno lépe zapamatují

Psaní: pokračujte v písankách až do konce, vezměte linkovaný sešit nebo papír a tvary, které jsou v písance ještě předepište do sešitu, aby je děti více procvičily. Nechte děti co nejvíce vybarvovat omalovánky a kreslit - pořiďte jim dostatek papírů, pastelky,tužky, pero. Ať si procvičují ruku  a trénují psaní.

Matematika: procvičujte příklady na sčítání a odčítání zatím do 6, až to budou děti dobře zvládat, přidejte do 7 (8, 9, 10). Zadávejte příklady nejen písemně, ale i ústně nebo na kartičkách tak, aby dítě říkalo jen výsledek. Užívejte slova: plus, minus, rovná se  i pojmy např. o 2 více, o 3 méně. Je důležité, aby děti početní úkony chápaly, ne se je učily zpaměti. 

2.ročník:

Denně procvičovat čtení a postupně přidávat další hlásky až do konce slabikáře Naše čtení 2. Číst také v části, kde je text psaný psacím písmem.

Slabikář (měkká vazba) -  každý den přečíst jednu stránku a vypracivat úkoly za textem. 

Psaní - denně jednu stránku v písance

Matematika - postupně vypracovávat zadané pracovní listy - orientace v číselné řadě do 100, početní příklady na sčítání a odčítání do 20, procvičování rozkladů čísla 10

Náš svět: žáci  1. i 2. ročníku si musí opakovat základní pravidla zvýšené hygieny, části lidského těla, péče o zdraví, zdravá výživa. Dále  znalosti o zvířatech - zvířecí rodiny, orientaci v kalendáři - dny v týdnu, roční období, měsíce v roce.

 3. ročník

Denně číst nejméně jednu stránku z čítanky nebo jiné dětské knihy. Následně vypravovat obsah přečteného, příp.nakreslit i obrázek. U jednoho vybraného příběhu nakreslit více obrázků tak, jak probíhal děj - jako podklad pro vypravování. V pracovním sešitě Český jazyk 1 postupně vyplňovat strany dle zadaných pokynů - zde je nutná pomoc rodičů - vysvětlit, jakým způsobem má dítě cvičení vypracovat.

Procvičovat abecedu, druhy vět, tvoření vět, tvrdé a měkké souhlásky.

Postupně dopsat celou písanku.

Matematika - příklady v početníku, procvičovat násobilku 2, 1, 10, 0, 5, a nově také 3 a 4.

současně s násobilkou procvičovat i dělení. Jinak stále příklady na sčítání a odčítání do100, zatím bez přechodu desítek. 

Placení - manipulace s penězi (vyrobte si vlastní peníze, v současné době není vhodné používat ty skutečné) - to znamená hrajte na obchod a nechte dítě jako platit různé částky tak, aby peníze odpočítalo přesně a to do 100 jakákoliv čísla, do 1000 můžete zkoušet pouze s celými stovkami.

Později můžete zkoušet platit vyšší mincí nebo bankovkou a nechat dítě spočítat, kolik mu má být vráceno zpět.

Náš svět - učte se znát hodiny - klasické i digitální, převádět čas z klasických hodin na digitální a naopak.

Základní pravidla zvýšené hygieny, části lidského těla, péče o zdraví, zdravá výživa. Dále  znalosti o zvířatech - zvířecí rodiny, orientaci v kalendáři - dny v týdnu, roční období, měsíce v roce.

5.ročník

Vybrat vhodnou dětskou knihu podle zájmu žáka a denně číst nejméně jednu stránku nebo kapitolu (podle velikosti). Následně vypravovat obsah přečteného, příp.nakreslit i obrázek. U jednoho vybraného příběhu nakreslit více obrázků tak, jak probíhal děj - jako podklad pro vypravování. V pracovním sešitě Český jazyk 1 postupně vyplňovat strany dle zadaných pokynů - zde je nutná pomoc rodičů - vysvětlit, jakým způsobem má dítě cvičení vypracovat.

Procvičovat abecedu - zadejte více slov a nechte je dítě seřadit podle abecedy, použijte i slova, u kterých je první písmeno stejné (řadí podle 2., 3. atd.), druhy vět - říkejte věty a dítě podle poslechu určí, o jakou větu se jedná, tvoření vět - př. utvoř větu tázací, rozkazovací, přací, oznamovací

Převeď větu oznamovací na tázací a pod.

Tvrdé a měkké souhlásky - procvičujte zpaměti, využijte doplňovací cvičení z webových stránek, napište si na  kartičky Y a I , říkejte slova a nechte dítě  ukazovat, jaké Y-I napíše.

procvičování sluchového vnímání - diktát slov, rozlišování zvuků a hlásek ve slově např. říkejte pomalu a zřetelně slova a jestliže dítě uslyší určitou hlásku, tleskne a pod.

Postupně dopsat celou písanku.

Matematika - příklady v početníku, procvičovat násobilku 2, 1, 10, 0, 5, a nově také 3 a 4.

současně s násobilkou procvičovat i dělení. Jinak stále příklady na sčítání a odčítání do100.

Placení - manipulace s penězi (vyrobte si vlastní peníze, v současné době není vhodné používat ty skutečné) - to znamená hrajte na obchod a nechte dítě jako platit různé částky tak, aby peníze odpočítalo přesně a to do 100 jakákoliv čísla, do 1000 můžete zkoušet pouze s celými stovkami.

Později můžete zkoušet platit vyšší mincí nebo bankovkou a nechat dítě spočítat, kolik mu má být vráceno zpět.

Náš svět - učte se znát hodiny - klasické i digitální, převádět čas z klasických hodin na digitální a naopak.

Procvičujte měření - jednotky míry (m, cm, mm, dm, km), jednotky hmotnosti - vážení (kg, dkg, g , t, q),  jednotky objemu (l, ml, hl ) - nejlépe co je možné tak v praxi při každodenních činnostech

Základní pravidla zvýšené hygieny, části lidského těla, péče o zdraví, zdravá výživa. Dále  znalosti o zvířatech, rostlinách, přírodě - práce na zahradě, péče o domácí zvířata.

6.ročník

Vybrat vhodnou dětskou knihu podle zájmu žáka a denně číst nejméně jednu  kapitolu (podle velikosti). Následně vypravovat obsah přečteného, příp.nakreslit i obrázek. U jednoho vybraného příběhu nakreslit více obrázků tak, jak probíhal děj - jako podklad pro vypravování. V pracovním sešitě Český jazyk postupně vyplňovat cvičení dle zadaných pokynů - zde je nutná pomoc rodičů - vysvětlit, jakým způsobem má dítě cvičení vypracovat.

Procvičovat abecedu - zadejte více slov a nechte je dítě seřadit podle abecedy, použijte i slova, u kterých je první písmeno stejné (řadí podle 2., 3. atd.)

Vyjmenovaná slova a slova příbuzná - procvičovat znalost vyjmenovaných slov, přiřazovat slova příbuzná - diktáty, doplňovací cvičení

Podstatná jména - vyhledávat a vypsat z textu, určovat rod, číslo, pád, vzor - zopakovat si pádové otázky, vzory podstatných jmen 

Přídavná jména - vyhledávat v textu, určovat druh přídavného jména a vzor

Koncovky podstatných a přídavných jmen - psaní Y - I

Procvičování sluchového vnímání - diktát, rozlišování zvuků a hlásek ve slově např. říkejte pomalu a zřetelně slova a jestliže dítě uslyší určitou hlásku, tleskne a pod.

Matematika - příklady v početníku, procvičovat celou násobilku a současně s násobilkou procvičovat i dělení. Dále dělení se zbytkem, písemné násobení a dělení dvojciferným dělitelem (zde je nutná pomoc rodičů), písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy (sbírka úloh)

Placení - manipulace s penězi (vyrobte si vlastní peníze, v současné době není vhodné používat ty skutečné) - to znamená hrajte na obchod a nechte dítě jako platit různé částky tak, aby peníze odpočítalo přesně a to i vyšší částky.

Později můžete zkoušejte platit vyšší mincí nebo bankovkou a nechat dítě spočítat, kolik mu má být vráceno zpět.

Fyzika - učte se znát hodiny - klasické i digitální, převádět čas z klasických hodin na digitální a naopak.

Procvičujte měření - jednotky míry (m, cm, mm, dm, km), jednotky hmotnosti - vážení (kg, dkg, g , t, q),  jednotky objemu (l, ml, hl ) - nejlépe co je možné tak v praxi při každodenních činnostech

Přírodopis

Základní pravidla zvýšené hygieny, části lidského těla, péče o zdraví, zdravá výživa.

Dále  znalosti o zvířatech, rostlinách, přírodě - prostředí lesa, zvířata v lese - ptáci, savci.

Práce na zahradě, péče o domácí zvířata.

Zeměpis

Česká republika - rozdělení na kraje, Středočeský kraj - vše o středočeském kraji, dále podle učebnice

- zopakovat všeobecné znalosti - svět - rozdělení na světadíly, moře a oceány, podnebná pásma, poledníky, rovnoběžky

Dějepis

Opakovat Starověký Egypt, pročíst a udělat si zápisky Starověké Řecko - doporučuji dokumentární filmy na www.youtube.com  

Stránka

  • 1

náš kamarád dýňák

náš kamarád dýňák

To nám to sluší!

To nám to sluší!

Planeta země, společná práce v hodinách zeměpisu

Planeta země, společná práce v hodinách zeměpisu

Den Země - altán v zahradě s výtvarnými pracemi dětí

Den Země - altán v zahradě s výtvarnými pracemi dětí

Muzeum voskových figurín - KarelIV

Muzeum voskových figurín - KarelIV

Hrad Karlštejn

Hrad Karlštejn

Před vstupem do hradu

Před vstupem do hradu

Želízy - Čertovy hlavy

Želízy - Čertovy hlavy

David nad soutokem

David nad soutokem

U rotundy sv.Jiří na Řípu

U rotundy sv.Jiří na Řípu


Stránka

  • 1