Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ a MŠ Václava Vaňka Bezno
ZŠ a MŠ Václava Vaňka Bezno

IV. B

Pečení perníkuDlabání dýní

Vítám Vás na stránkách naší třídy, kam budeme dávat důležité informace, informace ohledně probíraného učiva, co nás čeká a také zajímavosti z naší třídy a fotagrafie z akcí, výletů atd.

Prázdniny

 Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. 6. 2024. 

  Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 1. července do pátku 30. srpna 2024.

  Školní rok 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024

Domácí příprava

Čj - trénovat hlasité čtení

M - trénovat násobilku

Čj - Vzory podstatných jmen, slovní druhy, mluvnické kategorie u pod. jmen a sloves

M - písemné násobení jednociferným činitelem a dvojciferným činitelem, dělení jednociferným dělitelem, písemné sčítání a odčítání

    - konstrukce trojúhelníku, čtverce, obdélníku

    - obvod - čtverec, obdélník, trojúhelník

- obsah - čtverec, obdélník

Halloween ve škole

 

Stále procvičovat násobilku a vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmenPečení perníku

(Děkuji)

Průběžné opakování probrané látky na známky.

Akce naší třídy

Stavět nám jde :o)

9.10. Dopravní výchova

Dnešní den nám uběhl v rámci dopravní výchovy. První hodinu jsme si zopakovali značky a křižovatky. Následovalo opakování první pomoci, důležitých tel. čísel a postup při přivolání ZS. Celý den jsme zakončili rolemi policistů a účastníku silničního provozu. Ač nám počasí nepřálo, den s dopravkou jsme si moc užili.

Dopravní značkyÚčastníciBarunkaAlexjízdaJaničkaRáďaFildaBarčaBarčaKrisťa4.A a 4.B Dopravní výchovaKačkaFildaRáďaVojta


Naše podzimní tvoření
Naše podzimní tvoření

 

DigitalizaceDigitalizaceDigitalizaceMohlo by Vás zajímat