Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ a MŠ Václava Vaňka Bezno
ZŠ a MŠ Václava Vaňka Bezno

IV. B

Dlabání dýní

Vítám Vás na stránkách naší třídy, kam budeme dávat důležité informace, informace ohledně probíraného učiva, co nás čeká a také zajímavosti z naší třídy a fotagrafie z akcí, výletů atd.

Prázdniny

 

 - Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024            poslední vyučovací hodinu. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024

 - Jarní prázdniny jsou v týdnu od 4. března do 10.března 2024.

 - Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.

 - Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. 6. 2024. 

 - Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 1. července do pátku 30. srpna 2024.

 - Školní rok 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024

Bruslení

Termíny lekcí 

    9.2.2024 odjezd 8.30 hod., návrat 10.50 hod.

    15. 3. 2024 odjezd 7.25 hod.návrat 9.40 hod

S sebou na bruslení:

helma, teplé oblečení, rukavice (ne pletené), brusle

 

Čj - trénovat hlasité čtení

M - trénovat násobilku

Čj - vyjmenovaná slova B, L, M, P, S, V, Z

    - pod. jména - pád, číslo, rod, vzory - rod střední a ženský

M - písemné násobení jednociferným činitelem a dvojciferným činitelem, dělení jednociferným dělitelem, písemné sčítání a odčítání

    - konstrukce trojúhelníku, čtverce, obdélníku

    - obvod - čtverec, obdélník, trojúhelník

Halloween ve škole

 

Stále procvičovat násobilku a vyjmenovaná slova

(Děkuji)

Průběžné opakování probrané látky na známky.

Akce naší třídy

Stavět nám jde :o)

9.10. Dopravní výchova

Dnešní den nám uběhl v rámci dopravní výchovy. První hodinu jsme si zopakovali značky a křižovatky. Následovalo opakování první pomoci, důležitých tel. čísel a postup při přivolání ZS. Celý den jsme zakončili rolemi policistů a účastníku silničního provozu. Ač nám počasí nepřálo, den s dopravkou jsme si moc užili.

Dopravní značkyÚčastníciBarunkaAlexjízdaJaničkaRáďaFildaBarčaBarčaKrisťa4.A a 4.B Dopravní výchovaKačkaFildaRáďaVojta


Naše podzimní tvoření
Naše podzimní tvoření

 

Mohlo by Vás zajímat