Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ a MŠ Václava Vaňka Bezno
ZŠ a MŠ Václava Vaňka Bezno

Jídelna

Školní jídelna

Vážení strávníci, 
Od 1. dubna 2024 došlo ke změně způsobu úhrady za stravné ve školní jídelně Bezno. Stravné se hradí zálohově, tzn. měsíc dopředu a pouze se zřízeným souhlasem k inkasu. Přihlášky ke stravování je možné vyzvednout v kanceláři školní jídelny, v kanceláři účetní školy nebo stáhnout ze stránky www.zs-bezno.cz.

Na základě vyplněné přihlášky je nutno v bance zřídit souhlas k inkasu. Potvrzenou přihlášku odevzdejte v kanceláři školní jídelny, kde budete přihlášeni ke stravování.

Povinností strávníků (zákonných zástupců) je zajistit si dostatek finančních prostředků na účtu vždy před srážkou tj. 16. dne v měsíci.

Cena oběda:    

 • 7 – 10 let – 29,- Kč
 • 11 – 14 let – 32,-  Kč
 • 14 a více let – 35,- Kč
 • Cizí strávníci – 95,- Kč
 • Důchodci ZŠ a MŠ – 35,- Kč
 • Zaměstnanci ZŠ a MŠ – 35,- Kč

V případě, že budou obědy nezaplacené, bude stravování zrušeno do doby, než bude vyrovnán dluh. Uhrazení dluhu probíhá v kanceláři školní jídelny nebo u účetní v hotovosti.

Strávníci jsou automaticky přihlašování na další měsíc. Je důležité hlásit každou změnu a ukončení stravování, protože strávník je přihlášen automaticky a je mu účtováno stravné.

Zrušení souhlasu k inkasu je možné až 1 měsíc od posledního dne stravování. Obědy je možné odhlásit na následující den nejpozději do 13. hodin. Objednávání a rušení stravy je možné provádět pomocí internetu na adrese www.strava.cz.

Zaplacené obědy v době nemoci je nutno odhlásit, neodhlášené propadají – podle zákona č. 561/2004 Sb.

První den nemoci je možno oběd odebrat do jídlo nosiče (rodiče).Za neodhlášený oběd (v době nemoci a dni, kdy neprobíhá vyučování) si může škola doúčtovat režijní náklady.

Kontakty:

 • Školní jídelna: Víznerová Jolana, tel. 731 281 142
 • Účetní: Šustrová Lenka, tel. 739715422, e-mail: ucetni@zsbezno.cz

Součástí školy je školní jídelna a výdejna v MŠ, která připravuje stravu pro: 50 dětí MŠ, cca 200 žáků ZŠ a 33 zaměstnanců školy.

 • účetní: Lenka Šustrová
 • vedoucí kuchařka: Jolana Víznerová
 • kuchařka: Jana Flodrmanová
 • kuchařka: Lucie Kamešová
 • kuchařka: Jitka Dvořáková
 • kuchařka: Květuše Trefilová

!!!!!!!!!!!!!!!!! Důležité upozoznění pro rodiče !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Formuláře ke stažení (rovněž dostupné na úřední desce):

Cena obědů od 1. dubna 2024

Změna ceny stravného / vyšší vstupní cena potravin /

    

 • přesníd.,oběd,svačina: 3-6 let / 51,-- Kč
 • přesníd.,oběd,svačina: 7 let / 53,- Kč

 • věk.kategorie: 7-10 let / 29,- Kč
 • věk.kategorie: 11-14 let / 32,- Kč
 • věk.kategorie: 15 a více / 35,- Kč

        

Způsob platby: 
1/z účtu jakékoli banky souhlasem k inkasu k 15. v daném měsíci na příští měsíc

2/ v hotovosti zaplacené vždy k 18. v měsíci jen ve vyjímečných případech

Platba se provádí zálohově na příští měsíc a odečtení za odhlášené obědy z předešlého měsíce.

Obědy se přihlašují a odhlašují osobně nebo telefonicky vždy do 13. hodin předcházejícího dne.Nárok na odebrání stravy má strávník pouze v přítomnosti ve škole a v prvý den nepřítomnost / nemoc,atd./. V ostatní dny na stravování nárok nemá a nemůže stravu ze školní jídelny obdržet.Obědy v době nepřítomnosti nutno odhlásit,neodhlášené obědy propadají podle zák.561/2005 Sb.Strava se odebírá pouze v jídlonosičích, ne lahve a plastové kelímky.Odebraná strava z jídlonosičů je určena k okamžité spotřebě.

Do kategorie jsou strávníci zařazeni podle data narození podle vyhlášky 107/2005 Sb.

 

Cílem školního stravování je zabezpečit stravování a pitný režim co největšímu počtu dětí a žáků v souladu se současnými výživovými trendy, tj. zejména snížit podíl živočišných tuků, zvýšit spotřebu rostliných produktů (luštěnin) jako zdroje minerálů a vitamínů, při podávání mas dávat přednost libovému masu, rybám a drůbeži. Je podávána pestrá strava bohatá na ovoce, zeleninu, obiloviny a výrobky z nich. Jsme střídmí v konzumaci cukru a sladkostí.

Důležitým cílem je seznamovat žáky s novými trendy ve výživě a koncipovat školní jídelnu jako informační a výchovné centrum.

Jídelna

Školní email

Formuláře ke stažení

Nejčastěji používané formuláře jsou nově k dispozici online ke stažení

Mohlo by Vás zajímat