Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ a MŠ Václava Vaňka Bezno
ZŠ a MŠ Václava Vaňka Bezno

Obsah webové stránky se upravuje, omluvte prosím případné nedostatky.

Jídelna

Školní jídelna

Vážení strávníci,

Od 1. září 2022 došlo ke změně způsobu úhrady za stravné ve školní jídelně Bezno. Stravné se hradí zálohově, tzn. měsíc dopředu a pouze se zřízeným souhlasem k inkasu. Přihlášky ke stravování je možné vyzvednout v kanceláři školní jídelny, v kanceláři účetní školy nebo stáhnout ze stránky www.zs-bezno.cz.

Na základě vyplněné přihlášky je nutno v bance zřídit souhlas k inkasu. Potvrzenou přihlášku odevzdejte v kanceláři školní jídelny, kde budete přihlášeni ke stravování.

Povinností strávníků (zákonných zástupců) je zajistit si dostatek finančních prostředků na účtu vždy před srážkou tj. 16. dne v měsíci.

Cena oběda:     7 – 10 let                  27,- Kč

                        11 – 14 let                  30,-  Kč

                        15 a více let               33,- Kč

                        Cizí strávníci             88,- Kč

                        Důchodci ZŠ a MŠ    33,- Kč

                        Zaměstnanci ZŠ a MŠ 33,- Kč

V případě, že budou obědy nezaplacené, bude stravování zrušeno do doby, než bude vyrovnán dluh. Uhrazení dluhu probíhá v kanceláři školní jídelny nebo u účetní v hotovosti.

Strávníci jsou automaticky přihlašování na další měsíc. Je důležité hlásit každou změnu a ukončení stravování, protože strávník je přihlášen automaticky a je mu účtováno stravné.

Zrušení souhlasu k inkasu je možné až 1 měsíc od posledního dne stravování. Obědy je možné odhlásit na následující den nejpozději do 13. hodin. Objednávání a rušení stravy je možné provádět pomocí internetu na adrese www.strava.cz.

Zaplacené obědy v době nemoci je nutno odhlásit, neodhlášené propadají – podle zákona č. 561/2004 Sb.

První den nemoci je možno oběd odebrat do jídlo nosiče (rodiče).Za neodhlášený oběd (v době nemoci a dni, kdy neprobíhá vyučování) si může škola doúčtovat režijní náklady.

Kontakty:

Školní jídelna  Víznerová Jolana        tel. 731 281 142

Účetní             Šustrová Lenka             tel. 739715422                       e-mail:  ucetni@zsbezno.cz

                                                                                                                                         

 

Součástí školy je školní jídelna a výdejna v MŠ, která připravuje stravu pro: 50 dětí MŠ,  cca 200 žáků ZŠ a 33 zaměstnanců školy.

 

  účetní Lenka Šustrová
  vedoucí kuchařka Jolana Víznerová
  kuchařka Jana Flodrmanová
  kuchařka Lucie Kamešová
  kuchařka Helena Kuklová
  kuchařka Květuše Trefilová

       

 

     !!!!!!!!!!!!!!!!! Důležité upozoznění pro rodiče !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      =========================================

     Formuláře ke stažení (rovněž dostupné na úřední desce):

 

      Cena obědů od 1. září 2022

      Změna ceny stravného / vyšší vstupní cena potravin /

 

     přesníd.,oběd,svačina  3-6 let 49,-- Kč
        
  přesníd.,oběd,svačina  7 let 51,- Kč
       
věk.kategorie 7-10 let 27,- Kč
  věk.kategorie 11-14 let 30,- Kč
  věk.kategorie 15 a více 33,- Kč

            

Způsob platby :  1/z účtu jakékoli banky souhlasem k inkasu

k 15. v daném měsíci na příští měsíc

                              2/ v hotovosti zaplacené vždy k 18. v měsíci

jen ve vyjímečných případech

Platba se provádí zálohově na příští měsíc a odečtení za odhlášené obědy

z předešlého měsíce.

Obědy se přihlašují a odhlašují osobně nebo telefonicky vždy do 13. hodin

předcházejícího dne.Nárok na odebrání stravy má strávník pouze v přítomnosti ve škole a v prvý den nepřítomnost / nemoc,atd./.V ostatní

dny na stravování nárok nemá a nemůže stravu ze školní jídelny obdržet.Obědy v době nepřítomnosti nutno odhlásit,neodhlášené obědy

propadají podle zák.561/2005 Sb.Strava se odebírá pouze v jídlonosičích,

ne lahve a plastové kelímky.Odebraná strava z jídlonosičů je určena k okamžité spotřebě.

Do kategorie jsou strávníci zařazeni podle data narození podle vyhlášky

107/2005 Sb.

 

 

               Cílem školního stravování je zabezpečit stravování a pitný režim co největšímu počtu dětí a žáků v souladu se současnými výživovými trendy, tj. zejména snížit podíl živočišných tuků, zvýšit spotřebu rostliných produktů (luštěnin) jako zdroje minerálů a vitamínů, při podávání mas dávat přednost libovému masu, rybám a drůbeži. Je podávána pestrá strava bohatá na ovoce, zeleninu, obiloviny a výrobky z nich. Jsme střídmí v konzumaci cukru a sladkostí.

              Důležitým cílem je seznamovat žáky s novými trendy ve výživě a koncipovat školní jídelnu jako informační a výchovné centrum.

Jídelna

Školní email

Formuláře ke stažení

Nejčastěji používané formuláře jsou nově k dispozici online ke stažení

Mohlo by Vás zajímat