Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Odkaz zde: Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021-22.pdf (269.72 kB)

____________________________________________________________________

Informace k provozu školy od 3. 5. 2021  

Na základě pokynu MŠMT je upraven provoz základní školy takto:

Od podnělí 3. 5. 2021 půjde rotačním způsobem 1. i 2. stupeň. Prezenční výuka bude probíhat dle rozvrhu (platného od září, i s odpoledním vyučováním), distanční výuka dle online rozvrhu (Teams).

Speciální třídy mají stále prezenční výuku.

ZŠ – 1. stupeň, střídání sudé/liché týdny

Sudé týdny (od 3.5.) – prezenční výuka 1. roč., 2.A, 2.B. Distanční – 3.roč., 4.A, 4.B, 5.roč.

Liché týdny (od 10.5.) – prezenční výuka 3.roč., 4.A, 4.B, 5. roč. Distanční – 1.roč., 2.A, 2.B

ZŠ – 2. stupeň, střídání sudé/liché týdny

Sudé týdny (od 3.5.) – prezenční výuka 8.A, 8.B, 9.roč. Distanční – 6.A, 6.B, 7.roč.

Liché týdny (od 10.5.) – prezenční výuka 6.A, 6.B, 7.roč. Distanční - 8.A, 8.B, 9.roč.

Změny v rozvrhu 6. tříd: DŮLEŽITÉ

Pondělí - 3. a 4. hodina - celá 6.A - VÝV, celá 6.B - TĚL

Středa - 6. hodina - celá 6.B - TĚL

               3. a 4. hodina - celá 6.A - TĚL, celá 6.B - VÝV

Pátek - 5. hodina - celá 6.A - TĚL

 

Testování ve škole

 • základní škola – žáci 1. stupně a speciálních tříd 1x týdně (pondělí),
 •  žáci 2. stupně 2x týdně, každé pondělí a čtvrtek,
 • zaměstnanci – učitelé 1x týdně, provozní zaměstnanci – 1x týdně každé pondělí
 • pozdní příchody, nemoc – žáci (děti) se otestují ihned po příchodu do škol

Školní jídelna

 • Upozornění pro žáky 2. stupně - obědy jsou pro žáky automaticky odhlášeny, pokud má žák zájem o oběd, musí si ho přihlásit. Žáci 2. stupně si mohou odebrat oběd ve školní jídelně pouze ve dnech, kdy mají odpolední vyučování a vzdělávají se prezenčně. Ostatní žáci si mohou oběd odebrat do jídlonosiče, který je nutné při příchodu do školy odložit na určené místo ve školní kuchyni, jídlo si vyzvednou po skončení dopolední výuky tamtéž.

Příchod do školy:

·       1. stupeň - žáci budou plynule přicházet do školy od 7 hodin (ŠD od 6:45) do 7:30 hodin, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky různých tříd - po přezutí půjdou do kmenové třídy, kde je bude čekat třídní učitel/ka

·       2. stupeň – vstup do školy v 7:10 hodin

·       při příchodu do školy je nutné udržovat rozestupy a mít nasazenou roušku

·       roušku je nutné mít nasazenou po celou dobu pobytu ve škole i ve školní družině a školní jídelně; vhodné mít náhradní

·       hygienická pravidla budou připomenuta ihned po nástupu do školy

Provoz školní družiny - jako doposud, beze změn

Organizace – výdej obědů:

P1+S1 – 11:00

P2 – 11:30

3. tř. – 11:50 (ST- v rámci hodiny VÝV s vyučujícím)

4. A – 12:05 (ÚT, ČTlichý – v rámci výuky s vyučujícím)

4. B – 12: 20 (PO- v rámci výuky s vyučujícím)

5. tř. – 12: 30 (PÁ- 11:15)

1.tř. – 11:10

2.A – 11:20 (PO-11:50)

2.B – 11:40  (ČT-11:50)

 

2. stupeň pondělí  7. tř. - 12:35      8.A – 12:35     8.B – 12:45

                    Úterý      6.A - 12:35     6.B - 12:45      9.tř. – 12:45

                    Středa   7.tř. - 12:35      9.tř. – 12:35

                   Čtvrtek   6.A - 12:35    6.B - 12:40    7.tř. - 12:45      9.tř. (dívky) – 12:35

Žáky 2. stupně odvádí na oběd a zajišťuje dohled vyučující poslední dopolední vyučovací hodiny.

 

Mgr. Eva Kapounová, ředitelka školy

 

______________________________________________________________________

INFORMACE K ZAHÁJENÍ PREZENČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ OD 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

od 12. 4. 2021 bude zahájena prezenční (rotační) výuka žáků prvního stupně, kdy bude střídána v týdenních intervalech prezenční a distanční výuka. Z organizačních důvodů zahájí 12. 4. 2021 prezenční výuku žáci třetí, čtvrté a páté třídy. Výuka bude probíhat dle rozvrhu (platného od září, i s odpoledním vyučováním).

Speciální třídy se budou vzdělávat pouze prezenčně.

Podmínkou přítomnosti žáka ve škole je negativní antigenní test. Testování bude probíhat ve škole dvakrát v týdnu. 

První a druhé třídy se budou nadále vzdělávat distančně a k prezenční výuce nastoupí 19. 4. 2021 za stejných podmínek. Poskytujeme možnost otestování dítěte s asistencí rodiče (budeme tuto možnost poskytovat rodičům žáků 1. a 2. ročníků), umožníme testování v přízemí pavilonu druhého stupně P4- přízemí od 6:45 do 7:30 – v přítomnosti pana školníka, který výsledek testu (informaci) předá třídnímu učiteli žáka.

Do provozu se pro přihlášené žáky vrací školní družina i školní jídelna. Školní jídelna bude v provozu pro prezenčně vzdělávané žáky.  Obědy jsou pro všechny odhlášené.  V případě zájmu je třeba si oběd přihlásit do pátku 9. 4. 2021 do 12 hodin.

Více informací zde: Informace o provozu ZŠ od 12.4.2021.pdf (415.84 kB)

Děkuji za pochopení.

Mgr. Eva Kapounová, ředitelka školy

________________________________________________________________________________

 

 


 

Informace k zápisům k povinné školní docházce – školní rok 2021/2022

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude organizace zápisu do 1. třídy přizpůsobena tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti. Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 bude  probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.   

Zápis k povinné školní docházce proběhne v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021.

 1. Zákonný zástupce navštíví webové stránky školy, klikne na odkaz Online zápisy“ (možnost zapsat žáka bude přístupná od 1. 4. 2021) a zobrazí se mu formulář, kde vyplní potřebné osobní údaje včetně kontaktních informací. Tento formulář se poté ihned automaticky odešle do systému školy.

Po vyplnění formuláře zákonný zástupce dokončí formální část zápisu podpisem. Zákonný zástupce si vyplněný pdf soubor vytiskne a podepsaný formulář do dané školy společně s kopií rodného listu dítěte, případně kopií dokladu o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu (pokud jste občan státu mimo EU) doručí:

 1. Osobně – možnost doručení - pátek 16. 4. 2021 (8:00- 11:00) 
 2. Poštou
 3. Datovou schránkou: jnjmmtu
 4. Emailem s elektronickým podpisem na zsbezno@volny.cz    
 5.             více zde: Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce 2021web.docx.pdf (318.73 kB)

Formulář: Žádost o odklad - Žádost-odklad2021.docx (52.34 kB)

Přihláška do školní družiny (pouze pro budoucí prvňáčky): pokud chcete své dítě přihlásit do školní družiny, vyplňte formulář, který najdete níže – odešlete nebo doneste společně s ostatními dokumenty do školy do konce dubna 2021.

Formulář: Přihláška do ŠD-2021.pdf (262.21 kB)

Úplata-zájmové vzdělávání-ŠD 2021-22.pdf (249.08 kB)

 

 

 

 

 

 

Projekt "Podzimní zamykání Zahrady radosti"- základní škola získala v rámci grantového programu ŠKO-ENERGO FIN v roce 2020  částku 10.000 Kč na realizaci projektu. Z důvodu mimořádných opatření je odložena realizace projektu na dobu, kdy budou žáci vzděláváni ve škole prezenčně. 

 

                                                   

 

-

 

 

__________________________________________________________________

Rozvrh-online výuka.docx (16.76 kB)

 

                                                                                                                                      

Pravidla distančního vzdělávání

více zde: Dodatek Školního řádu č. 3-2020.pdf (407.7 kB)

 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

                                             

Oficiální název:

Základní škola a mateřská škola

Václava Vaňka

Zřizovatel: Městys Bezno
Právní norma: Příspěvková organizace
IČ: 750 342 55
č. účtu 51-6902120287/100
Adresa: Školní 242, 294 29 Bezno
Statutární zástupce:

Ředitelka školy:

Mgr. Eva Kapounová

Tel: 739 469 692

eva.kapounova@zsbezno.cz

Zástupce ředitele

Mgr. Luděk Řípa

Tel: 732 443 094

ludek.ripa@zsbezno.cz

zsbezno@volny.cz

Datová schránka ID:  jnjmmtu
Mateřská škola

Bc. P. Hötzelová

Tel: + 420 731 483 344

        + 420 739 574 088

Účetní

L. Šustrová   

Tel: 739 715 422

ucetni@zsbezno.cz

Školní jídelna

J. Víznerová

Tel: + 420 731 281 142

kuchyne@zsbezno.cz

Školní družina

A. Kuncová

 Tel: +420 734 221 578

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 Michal Hinda

 michal.hinda@sms-sluzby.cz

 +420 734 180 507

 

________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

Máte-li zájem přihlásit svého syna nebo dceru na naši školu, je možné se telefonicky domluvit na osobní návštěvě a školu si prohlédnout. 

______________________________________________________________

 

_____________________________________________________________

 

PŘIJATÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ ŠKOLY

Hygienická opatření - koronavir.docx (48.96 kB)

______________________________________________________

 

13. 3. 2020

_______________________________________________________________________

 
 

UPOZORNĚNÍ

Nové telefonní číslo do školní jídelny je: 

                                        731 281 142

 

 

________________________________________________________________________

NAŠE ŠKOLA SE ÚČASTNÍ PROJEKTU

PODPOŘENÝCH OSOB Z „OP VVV“ –

(OPERAČNÍ PROGRAM – VÝZKUM, VÝVOJ

A VZDĚLÁVÁNÍ) POŘÁDANÝM  MŠMT

VE SPOLUPRÁCI S EVROPSKOU UNIÍ.

CÍLEM TOHOTO PROJEKTU JE VZDĚLÁVÁNÍ

UČITELŮ V OBLASTI INKLUZE A POMOC

ŽÁKŮM SE ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHEM.

 

_________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Jaká jsme škola?

 • typicky vesnická, zaměřená na environmentální výchovu a vzdělávání
 • spolupracující s mnoha ekologickými středisky
 • upřednostňujeme chápání věcí,jevů a vztahů v souvislostech
 • přístupná ke vzdělávání všech bez rozdílu
 • zaměřujeme se na přípravu žáků pro praktický život
 • usilujeme o zdravé a bezpečné klima školy

 

Součásti školy:

 • mateřská škola
 • základní škola
 • základní škola speciální
 • školní jídelna

Zš Bezno

 

Na základě auditu konaného 26. 4. 2019 se nám podařila třetí obhajoba mezinárodního titulu

 

EKOŠKOLA

 

Obhájení tohoto titulu nás opravňuje další čtyři roky užívat vlajku, logo a název EKOŠKOLA.

Oceňujeme kvalitní práci, kterou žáci  a učitelé naší školy pod vedením Ing. Ivany Řípové a Mgr. Dany Houdkové dělají.

Koordinátorem programu v ČR je sdružení TEREZA.

28.04.2016

EVVO

Environmentální vzdělávání

Detail

17.01.2016

EKOŠKOLA

EKOŠKOLA

EKOŠKOLA

Detail

17.01.2016

EVVO

EVVO

EVVO

Detail

14.01.2016

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Detail

14.01.2016

Šikulky

Šikulky

Šikulky

Detail

28.04.2016

EVVO

Environmentální vzdělávání

Detail

17.01.2016

EKOŠKOLA

EKOŠKOLA

EKOŠKOLA

Detail

17.01.2016

EVVO

EVVO

EVVO

Detail

14.01.2016

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Detail

14.01.2016

Šikulky

Šikulky

Šikulky

Detail

28.04.2016

EVVO

Environmentální vzdělávání

Detail

17.01.2016

EKOŠKOLA

EKOŠKOLA

EKOŠKOLA

Detail

17.01.2016

EVVO

EVVO

EVVO

Detail

14.01.2016

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Detail

14.01.2016

Šikulky

Šikulky

Šikulky

Detail

Součásti školy:

 • mateřská škola
 • základní škola
 • základní škola speciální
 • školní jídelna
 
V současné době naši šjkolu navštěvuje z 29 obcí:
 • 50 dětí mateřské školy
 • 262 žáků základní školy a školy speciální

 

Pedagogických pracovníků je:

 • 4 v mateřské škole
 • 20 v základní škole
 • 2 asistenti pedagoga
 • 2 učitelky družiny mládeže
 

 

Vítejte na webových stránkách Základní školy a mateřské školy Václava Vaňka Bezno.

 

Přejeme všem pěkné Vánoce s vůní čaje, vánočky a cukroví, to vše s příchutí lásky, štěstí a odpočinku a v novém roce hodně zdraví a času na vše, co máte rádi.

Jaká jsme škola?

 • typicky vesnická, zaměřená na environmentální výchovu a vzdělávání
 • spolupracující s mnoha ekologickými středisky
 • upřednostňujeme chápání věcí,jevů a vztahů v souvislostech
 • přístupná ke vzdělávání všech bez rozdílu
 • zaměřujeme se na přípravu žáků pro praktický život
 • usilujeme o zdravé a bezpečné klima školy

 

Jaká jsme škola?

 • typicky vesnická, zaměřená na environmentální výchovu a vzdělávání
 • spolupracující s mnoha ekologickými středisky
 • upřednostňujeme chápání věcí,jevů a vztahů v souvislostech
 • přístupná ke vzdělávání všech bez rozdílu
 • zaměřujeme se na přípravu žáků pro praktický život
 • usilujeme o zdravé a bezpečné klima školy

 

Součásti školy:

ZVítejte na webových stránkách Základní školy a mateřské školy Václava Vaňka Bezno.

 

MISTROVSTVÍ  ČESKÉ  REPUBLIKY  V  LINE  DANCE V PÍSKU

20.-22.května se zúčastnili Jirka Vosyka,Aneta Kaulfusová, Bára Hejtmánková a Eliška Dobešová MČR v Line Dance a byli velmi úspěšní.

Jirka Vosyka obsadil v kategorii Youth Social Male 1.místo a stal se MISTREM  REPUBLIKY.

Aneta Kaulfusová obsadila v kategorii Primary Social Female 3.místo.

Výsledek sběru papíru ke Dni Země

Celkem bylo nasbíráno 25 960 kg.

Výtěžek byl uložen do pokladny SRPDŠ a bude použit jednotlivými třídami na nákup odměn, výlety a pomůcky pro žáky.

Z celkového počtu 242 žáků se sběrové akce zúčastnilo 222žáků -  tj.92%

OKRESNÍ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY

V konkurenci gymnázií a základních škol obsadili žáci 8. třídy Lukáš Pelc a Jan Houda 10. a 12. místo.

STŘEDOČESKÝ TANEČNÍ POHÁR

Bezinky se zúčastnily s choreografiemi "Step by step" a "Malá Cindy" obsadily. Obsadily 2x 3.místo. 

O další úspěch se zasloužil 18.1.2016 žák 8.třídy

LUKÁŠ  PELC,

který v okresním kole Dějepisné olympiády získal 2. místo,

a tím se kvalifikoval do krajského kola.

► ►►

 

Velký úspěch Honzy Houdy v celorepublikové, počítačové soutěži IT-SLOT.

V soutěži, které se zúčastnilo 3000 žáků  z 8. a 9.tříd ze 181 škol obsadil Honza Houda, žák 8.třídy, 5.místo. 

 

V pátek 9.10.2015 se naši žáci zúčastnili soutěže Kopidlenský kvíteček a Kopidlenský kapřík. Družstvo „rybářů“ ve složení Tomáš Böhm, Aleš Tauchmann a Štěpán Cesnek obsadilo výborné 2. místo. Družstvo „kvítečků“ ve složení Nikola Karpetová, Michaela Míčová a Lukáš Pelc se umístilo na místě čtvrtém. Velmi potěšil svým výkonem Lukáš, který zvítězil mezi jednotlivci.

Všem soutěžícím děkujeme za úspěšnou  reprezentaci školy!

≈≈≈

Na Mistrovství České Republiky v country tancích, v kategorii A1M, které se konalo   ve Vodňanech 8.května2015, vybojovaly Bezinky v choreografii Bezenský mixer,

1.místo

a titul MISTR ČESKÉ REPUBLIKY.

O titul se zasloužily:

choreografka, trenérka I. Pohůnková a Monika Vitásková.

tanečnice:

A.Šustrová,V.Grigerková, M.Horváthová,K.Korejzová, D.Sikorová,M.Hodboďová,

A.Kaczmarková a M.Řezáčová.

Mistrovstní se také zúčastnily starší dívky(A1S) a obsadily ve dvou choreografiích (klasické a moderní country)  krásné 4. a 5.místo.

 

 

Jaká jsme škola?

 • typicky vesnická, zaměřená na environmentální výchovu a vzdělávání
 • spolupracující s mnoha ekologickými středisky
 • upřednostňujeme chápání věcí,jevů a vztahů v souvislostech
 • přístupná ke vzdělávání všech bez rozdílu
 • zaměřujeme se na přípravu žáků pro praktický život
 • usilujeme o zdravé a bezpečné klima školy

 

Součásti školy:

 • mateřská škola
 • základní škola
 • základní škola speciální
 • školní jídelna