Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ a MŠ Václava Vaňka Bezno
ZŠ a MŠ Václava Vaňka Bezno

Probíhá zápis na prázdninový provoz do MŠ a do družiny mládeže.

Výchovné poradenství

Vítejte v sekci výchovného poradenství

Výchovná poradkyně: Ing. Ivana Řípová, mail: ivana.ripova@zsbezno.cz, 732 813 883

Konzultační hodiny: úterý 14.30  po předchozí domluvě nebo v jiný domluvený termín


 

PROGRAM ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ - kopie.docx (21.11 kB)


Přijímací řízení ve školním roce 2022/2023

Přijímací řízení - prezentace

Stručně o průběhu přijímacího řízení:

  1. S pololetním vysvědčením obdrží každý žák 2 předvyplněné přihlášky do 1. kola přijímacího řízení.
  2. Obě stejně vyplněné přihlášky přinese žák výchovné poradkyni do 12.2.2023.
  3. Potvrzené přihlášky si žák převezme zpět a je rodič odešle na příslušné vybrané školy.
  4. Žáci, kteří se hlásí na maturitní obory, musí vykonat jednotnou přijímací zkoušku, a to v termínech 13.4. a 14.4.2023.
  5. V týdnu od 22.4 do 30.4. budou střední školy zveřejňovat seznam přijatých žáků, nepřijatým odešlou rozhodnutí o nepřijetí.
  6. V případě přijetí je nutné do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu podat na střední školu vyplněný zápisový lístek, tím se žák stává studentem SŠ od 1. září.
  7. V případě nepřijetí je možné podat do 3. dnů odvolání proti nepřijetí, zároveň je nutné vyhledat školy, které vyhlašují 2. kolo přijímacího řízení a podat novou/nové přihlášky. Tentokrát se vyplňuje jen 1 škola na 1 přihlášku, přihlášek se však může podat libovolný počet.
  8. Přeji mnoho úspěchů při přijímacím řízení.

Webové stránky související s letošním přijímacím řízením: www.msmt.cz, www.cermat.cz, www.infoabsolvent.cz

Leták společnosti SCIO k jednotné přijímací zkoušce - rady a návody leták SCIO .

Informace pro rodiče žáků s diagnostikovanými poruchami učení nebo chování:

Vážení rodiče, Pedagogicko - psychologická poradna v MB doporučuje, abyste k vyšetření předložili školou vyplněný dotazník nebo vypracovaný Plán pedagogické podpory. Je proto nutné s předstihem informovat školu o termínu vyšetření v PPP. Tyto dokumenty pomohou zkvalitnit závěry z vyšetření Vašeho dítěte.

 

Základní škola

Školní email

Formuláře ke stažení

Nejčastěji používané formuláře jsou nově k dispozici online ke stažení

Mohlo by Vás zajímat