Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ a MŠ Václava Vaňka Bezno
ZŠ a MŠ Václava Vaňka Bezno

Projekty

Den Země 2015

Letos opět uspořádali žáci ENVI - praktik 9. třídy oslavu Dne Země, tentokrát na téma: Co po nás zbývá?

Děti z MŠ zkoumají, co se ukrývá v lahvích.

Den Země 2016 - den včely

Ve čtvrtek 21.4.2016 proběhla na naší škole již tradiční akce - oslava Dne Země, tentokrát zaměřená na důležitou pomocnici člověka, na včelu. Organizátory byli žáci 7. třídy. Mediální výchova p. uč. Kolínové připravila stanoviště pro naše nejmenší (MŠ a 1. třídu) a pro speciální třídu. Žáci ENVI praktik s p. uč. Řípovou připravili stanoviště pro 2.-5. třídy. Během soutěžního dopoledne se děti dozvěděly informace o stavbě těla včely, o činnostech, které včelky vykonávají, o tom, jak opylují květy, jak staví plásty, jak mají vyvinuté smysly nebo které rostliny navštěvují. Ti nejmenší si včelku z vosku vyrobili. Vše probíhalo formou hry a k úspěchu celé akce přispěl nejen zodpovědný přístup žáků „sedmáků“, průvodců Jakuba a Elišky, ale také krásné počasí.

Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Financováno EU

Ekoškola

Radujeme se, povedla se nám třetí obhajoba titulu - titul Ekoškola, vlajku a logo můžeme používat následující 4 roky!

Děkujeme všem, kteří se na práci v programu podílejí!

Ekoškola 1

EU peníze školám

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celková částka alokovaná pro tuto výzvu činí 800 mil. Kč. Podmínky výzvy jsou stanoveny tak, aby projektovou žádost mohla podat a dotaci získat kterákoliv základní a střední škola se sídlem mimo hlavní město Prahu.  Výzvu 56 jsme na naší škole začali plnit 7.7. 2015, kdy MŠMT schválilo naši žádost. Závěrečnou monitorovací zprávou skončíme 31.12.2015.

Projekt EU peníze školám

Inkluzivní vzdělávání

Spolupráce na projektu s Univerzitou Palackého v Olomouci v partnerství s organizací Člověk v tísni

"Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR"
realizováno v rámci OP VK - grant IPO, výzva č.43
vyhlášeno MŠMT pro léta 2013 - 2015

Operační program - výzkum, vývoj a vzdělávání

NAŠE ŠKOLA SE ÚČASTNÍ PROJEKTU PODPOŘENÝCH OSOB Z „OP VVV“ – (OPERAČNÍ PROGRAM – VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ) POŘÁDANÝM  MŠMT VE SPOLUPRÁCI S EVROPSKOU UNIÍ.
CÍLEM TOHOTO PROJEKTU JE VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V OBLASTI INKLUZE A POMOC ŽÁKŮM SE ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHEM.

Projekt

Podzimní zamykání Zahrady radosti

Základní škole se podařilo získat příspěvek z grantového programu ŠKO- ENERGO FIN v roce 2020 ve výši 10.000 Kč na zakoupení drtiče odpadu ze zahrady. Z důvodu hygienických opatření, bude projekt realizován po nástupu žáků do školy v souladu s hygienickými opatřeními.

Podzimní zamykání Zahrady radosti

PROJEKT VODA SPOJUJE

22. dubna jsme odeslali zprávu k mezinárodnímu projektu, který v ČR garantuje sdružení Tereza. Na projektu pracovaly třídy 2., 4.B., 6. a 7. Jako téma jsme si zvolili: Bezenský rybník a jeho význam pro obec.

Ukliďme svět - ukliďme Česko

Jsme rádi, že jsme naším úklidem pomohli zlepšit prostředí v naší obci.

Zahrada radosti

Získání příspěvku z grantového programu ŠKO-ENERGO 2021

Základní škola získala příspěvek z grantového programu ŠKO-ENERGO 2021 na projekt "Komunitní zahrádka" ve výši 24.900,-Kč.

Projekt bude zaměřen na vybudování vyvýšených záhonů pro pěstování zeleniny a bylinek. Založením vyvýšených záhonů se zlepší motivovanost žáků k zahradnickým aktivitám, posílí vztah k přírodě, žáci budou pozitivně vnímat možnost vypěstovat si vlastní zeleninu a bylinky, zkonzumovat je buď přímo nebo využít při přípravě pokrmů v předmětu Vedení domácnosti.

DigitalizaceDigitalizaceDigitalizaceMohlo by Vás zajímat