Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Obsah

Druhý stupeň se nachází v pavilonu P4.

Počet tříd:              5

Počet učeben:       11 

Vítejte na stránkách VI. A třídy

 

 

Vážení rodiče, v 7. ročníku budou vyučovány další předměty: Ruský nebo Německý jazyk (časová dotace 2 hod týdně) a z volitelných předmětů ENVI praktika nebo Mediální výchova (1 hodina týdně).

Prosím, dejte mi do konce týdne vědět, který jazyk a který volitelný předmět si Vaše dítě zvolí. 

Stručná informace o náplni volitelných předmětů.

Mediální výchova -klade především důraz na vnímání jak mluveného, tak i psaného projevu. Žák využívá vhodné výrazové prostředky, osvojí si základní pravidla komunikace jak ústní, tak i písemné. Upevňuje si základní pravidla pro dialog a vlastní sebeprezentaci. Předmět navazuje a prakticky rozvíjí učivo získané v předmětu český jazyk. Pracujeme s reklamou, vytváříme vlastní sdělení a články, prezentace atd.

ENVI – praktika jsou zaměřena na praktické zkoumání přírody a přírodních zákonitostí. Využíváme školní zahradu - zlepšujeme podmínky pro život živočichů v ní (ptačí budky, krmítka, ježkovník atd.), zjišťujeme, co zde žije a roste. Realizujeme projekty vlastní i různých organizací (Den Země, Živá zahrada, Ptáci v zimě …). Mikroskopujeme, využíváme videokameru, dalekohledy, pracujeme s odbornou literaturou…. Realizujeme badatelský způsob výuky.

Připomínám sběr papíru - proběhne 27.4. - info na hlavní stránce.

 

Vážení rodiče,

Od 4.1.2021 se opět vracíme k distanční výuce. Výuka je povinná (online výuka i plnění zadaných úkolů), práce bude kasifikována a bude nutné ji odevzdat v zadaných termínech (dle pokynů jednotlivých vyučujících).Stále platí povinnost rodičů omlouvat absenci svých dětí. 

V případě nejasností volejte nebo napište na e-mail.  

 

                                                                              S pozdravem Mgr.Pavel Dvorský

Vážení rodiče,

     chtěla bych Vás jménem SRPŠ oslovit ohledně členských příspěvků. V letošním roce se nekonaly

žádné akce, ze kterých získáváme finanční prostředky, kterými přispíváme na různé aktivity

a vybavení (např. hračky do MŠ, příspěvek na dopravu, lavičky, vybavení družin mládeže, nábytek

do školní jídelny, medaile na olympiádu, atd.).

      Jelikož se v tomto školním roce děti vzdělávaly převážně distančně, rozhodli jsme se Vás požádat

o dobrovolný příspěvek (výše částky dle vlastního uvážení), na účet SRPŠ č. 278638949/0300.

Do poznámky napište jméno dítěte.

      Pokud se rozhodnete přispět, předem Vám velice děkuji. V případě dotazů mě kontaktujte

na tel. č. 776 198 107 nebo na emailové adrese: alena.kumberova@zsbezno.cz.

                                                                                                        Alena Kumberová

 

 

Domácí úkoly a podklady pro distanční výuku: 

Rozvrh on-line výuky (čas schůzky na Teams) : 

 

  ČEJ MAT ANJ ZEM DĚJ EPř OBV FYZ INF
6. A

PO 8:30

PÁ 7:30

PO 7:30

ÚT 8:15

ST  7:30

ČT 7:30

ÚT 10:10

ČT  8:20

ÚT 13:10 ČT 10:10 ÚT  9:20 ČT 11:00 ST 11:00 ČT 13:45


Zadávaná práce pro jednotlivé předměty zde:

 

PŘEDMĚT ZADÁNÍ TERMÍN, POZNÁMKA

ČEJ

v pondělí 22.3. online hodina pro nemoc zrušena

 

MAT

učebnice str. 83 cv. 7 a 9 (tabulka je na zadní části desek učebnice)

učebnice str. 84 cv. 13 - úloha má dvě části, nejprve najít rozklad na prvočísla a poté najít všechny dělitele (čísla, která dělí 68 beze zbytku)

hodina ve čtvrtek 11.3.

ANJ

 

 

 

ZEM

domácí příprava na období od 26.4.  26.- 30.4.2021

DĚJ

 

 

 

 

 

 

 

 

EPŘ

 

 

FYZ

5.5.pracovní list (280.76 kB) otázky 1-9,18 přirpavit na test 11.5, do sešitu zapsat podle učebnice měřidla času

 

OBV

   

PVČ

   

INF

dokument s otázkami (14.06 kB) zadání i na Teams

11.3.

HVZ

Poslech – Bohuslav Martinů – Otvírání studánek

Zpěv – Ráda, ráda, můj zlatej Honzíčku (uč. str. 71)

            Měsíček svítí (uč. str. 72)

 

TĚL ch

Pohybová aktivita  

TĚL d

   

VÝV ch

Nové zadání: Abstraktní obrázky.docx (844.86 kB)

9.5.2021 michaela.blazkova@zsbezno.cz

Veškeré práce prosím uchovejte a až to bude možné, donesete do školy. 

VÝV d

Dobrý den, dívky.Tento čtvrtek je Den Země. Proto prosím nakreslete naši planetu,pastelkami , vodovkami. Nemusi být přesně kontinenty, stačí jak kdo dokáže, aby bylo vidět moře a pevniny. Obrázky pošlete prosím na e-mail: lucie.gunterova@zsbezno.cz. Děkuji Gunterová

 

 

2.5.2021

 

INFORMACE TŘÍDNÍHO UČITELE

email: pavel.dvorsky@zsbezno.cz

telefon.: 604 926 729

Vyúčtování šk. roku 2019/2020   :   zde     

- přeplatky vráceny žákům 30.6.2020 !

Plánované akce :