Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ a MŠ Václava Vaňka Bezno
ZŠ a MŠ Václava Vaňka Bezno

Získání příspěvku z grantového programu ŠKO-ENERGO 2021

Základní škola získala příspěvek z grantového programu ŠKO-ENERGO 2021 na projekt "Komunitní zahrádka" ve výši 24.900,-Kč.

Projekt bude zaměřen na vybudování vyvýšených záhonů pro pěstování zeleniny a bylinek. Založením vyvýšených záhonů se zlepší motivovanost žáků k zahradnickým aktivitám, posílí vztah k přírodě, žáci budou pozitivně vnímat možnost vypěstovat si vlastní zeleninu a bylinky, zkonzumovat je buď přímo nebo využít při přípravě pokrmů v předmětu Vedení domácnosti.

Ekoškola

Program EKOŠKOLA

Aktuálně:

Radujeme se, povedla se nám třetí obhajoba titulu - titul Ekoškola, vlajku a logo můžeme používat následující 4 roky!

Děkujeme všem, kteří se na práci v programu podílejí!

 

Ohlédnutí za činností ekotýmu v loňském školním

 

Otázka: Proč jsem členem?

 • baví mě, co děláme
 • zajímám se o přírodu a chci ji chránit
 • byl jsem vybraný, protože jsem „ukecaný“
 • chci se víc dozvědět
 • baví mě zlepšovat prostředí
 • chci ekologičtější svět
 • nemám ráda, když někdo dělá nepořádek
 • chci pomáhat přírodě a škole
 • baví mě, co dokážeme

 

Otázka: Co mě nejvíc bavilo?

 • úklid v Bezně (4x)
 • obhajoba titulu při auditu (2x)
 • práce v týmech
 • akce na školní zahradě (3x)
 • malování hrníčků
 • Den Země, hry (3x)

 

Otázka: Co mi nebylo moc příjemné?

 • dotazníky na audit
 • nevím o ničem

 

Otázka: Chci pokračovati příští rok?

 • všichni ANO, kromě Jindry, který už nemůže

 

Otázka: Co bych změnil/a ve škole?

 • změnit přístup žáků
 • mít tělocvičnu
 • používat atrium
 • aby děti netahaly ručníky na WC
 • hlídat, aby se neplýtvalo vodou
 • aby se na WC pravidelně doplňoval papír


26.4.2019 Audit: Musíme prokázat, že splňujeme nároky programu a že si titul zasloužíme. Podklady pro audit:

Souhlas vedení , 8 otázek pro žadateleVýstupy z Analýzy , Plány činností 2016-18 , Kritéria , Příklad dobré praxe , Články , Foto nástěnky Ekotýmu a Ekokodex školy


4.4.2019 Ekotým v akci - Ukliďme svět, ukliďme Česko: Pomohli jsme uklidit v obci - kolem kulturního domu, kolem rybníka a na zastávce. Nasbírali jsme cca 35 kg odpadu, ze kterého jsme vytřídili plasty a sklo. Máme záznam na Mapě úklidů  https://www.uklidmecesko.cz/map/, kde si můžete náš záznam prohlédnout (klikněte na "již proběhlé úklidy")

 


Program Ekoškola je mezinárodní program, jehož cílem je propojit teoretickou a praktickou výuku environmentální výchovy s praktickými kroky vedoucími k ekologicky šetrnému provozu školy.Tento program garantuje sdružení Tereza Praha.

Do programu jsme se zapojili ve školním roce 2007 – 2008, v roce 2009 jsme získali titul Ekoškola, který jsme slavnostně převzali v budově Senátu ČR, v roce 2012 jsme titul obhájili a ke konci roku 2014 se nám povedla 2. obhajoba titulu!

Budeme se snažit, aby i nadále byla naše činnost přínosem pro školu.

V čem spočívá práce v programu?

Musíme splnit 7 kroků Ekoškoly:

 • založit pracovní tým
 • analyzovat ekologický stav školy
 • vypracovat plán činností
 • sledovat průběh činností
 • vyhodnocovat úkoly
 • vše propojit s výukou
 • informovat a spolupracovat
 • mít vytvořený ekokodex

Věnujeme se čtyřem základním tématům: voda, odpady, energie a prostředí školy, proto členové ekotýmu mají vytvořené 4 skupiny, které se budou jednotlivými tématy blíže zabývat. Skupiny se jmenují Vodníci, Popeláři, Světlušky a Zelenáči.

♠ Skupina Vodníci dbá na šetření vodou ve škole, sleduje spotřebu a kontroluje vodovodní kohoutky.
♠ Popeláři kontrolují třídění papíru, plastů a dalších odpadů a sledují jejich množství a prosazují kompostování zeleného odpadu.
♠ Světlušky učí ostatní snižovat spotřebu energie (měření teploty ve třídách, zásady správného větrání, popisky na vypínače).
♠ Zelenáči se zabývají prostředím školy a jejím okolím, podávají návrhy na vylepšení, pečují o zeleň a sázejí stromy.

♠ Dále se zabýváme tématy Doprava a Biodiverzita                                                  

 

Ekotým Vás informuje


Co se děje v Ekotýmu?  Školní rok 2018/19

 • Zaznamenává Zuzka Pajpachová

1.schůzka 13.9.

První schůzka Ekotýmu ve školním roce 2018/2019 stejně, jako v minulých letech, proběhla pátou hodinu ve čtvrtek. Přivítali jsme nové členy minitýmů a řekli jsme si pár úvodních informací. Řekli jsme si, že letos obhajujeme Ekoškolu, a proto musíme zvládnout ještě několik věcí. Pokud titul neobhájíme, nebudeme moci tento titul používat, stejně tak vlajku a logo. A to by bylo škoda. Úkol na příští schůzku pro všechny bylo promyšlení kladů a záporů daného tématu.

2.schůzka 4.10.

Druhou schůzku jsme navrhovali, co budeme dělat tento školní rok. Dohodli jsme se, že na výlet pojedeme až po obhájení ekoškoly, ne jako obvykle na podzim. Poté jsme se rozdělili na minitýmy a zhodnotili jsme zápory a klady našeho tématu, které jsme sepsali a v následujících schůzkách bychom  vytvořili plakáty. Řekli jsme si, že musíme splňovat několik podmínek pro obhájení a ty bychom měli dodržet. Na konci hodiny jsme si zhodnotili celou schůzku. Členové mají za úkol informovat ve třídách o obsahu schůzky a dát možnost i spolužákům, aby se ke + - školy vyjádřili.

3.schůzka 1.11.

Během třetí schůzky jsme řešili trička (kdo má a kdo si ho popřípadě dodělá). Poté jsme začali hrát hru, kterou vymyslela jedna z mladších členek Dana. Každý si v té hře procvičil paměť a zkusili jsme si, jak dokážeme spolupracovat se svým minitýmem. Po skončení hry jsme dodělali analýzu školy, teď ještě zbýva to napsat a udělat plakát. Využili jsme k tomu také anketu, kterou zpracovaly třídy. Na závěr schůzky jsme se dohodli, že se vyjímečně sejdeme 12.11. na odpoledníí vyučování, kde proběhne hodnocení 7 kroků ekoškoly.

4.schůzka 12.11.

Dnes jsme se vrhli na hodnocení sedmi kroků Ekoškoly.poctivě jsme se ohodnotili v krocích Ekotým (dali jsme si 85 bodů), Ekokodex (ten jsme zvládli podle nás na 88 bodů), Analýza (83 bodů) a Plán činnosti (76 bodů). Taky jsme si zahráli nějaké hry, abychom měli trochu změnu. A sešli jsme se v širčím složení, i s dospělými členy Ekotýmu.

5. schůzka 6.12.

Na této schůzce jsme museli dokončit hodnocení sedmi kroků, což se nám podařilo. za 5. krok jsme si udělili 64 bodů, za EV ve výuce 73 bodů a za Informování a spolupráci 73 bodů. pak jsme připravovali prezentaci Ekotýmu na vánoční slavnost: namalujeme hrníčky, vystavíme Almanachy a promítneme prezentaci. Protože jsme toho teď měli hodně, sejdeme se až 7.2.

6. schůzka 7.2.

Dnes se nás sešlo málo - nějak marodíme. Přesto jsme si zvládli říci, co bychom v 7 krocích mohli vylepšit. Také jsme odměnili nejaktivnější členy, takže jsme měli ještě opožděnou vánoční nadílku. Hlavně jsme si rozdělili úkoly na příště - jindra zpracuje grafy spotřeby - údaje za loňský rok již máme k dispozici, připojíme se k akci Ukliďme svět, vrátíme se k průběhu vánoční slavnosti v krátkém článku a rozmyslíme si, jak připravíme program o třídění pro mladší děti.

7. schůzka 7.3.

Blíží se oslava Dne Země, proto jsme domlouvali naši účast. Jedno stanoviště - Čistá tůňka si vezmou na starost Eliška, Kristýna, Lukáš a pro MŠ a 1. třídu připraví aktivity Bára se Zuzkou. Tématem budou obojživelníci. Zapojujeme se do projektu Ukliďme svět - příště se sejdeme před školou a vyrazíme do obce.

8. schůzka 4.4.

Úklid v obci - Ekotým v akci

9. + 10. schůzka

Hry, ohlédnutí za činností a radost z obhájení titulu!!!!

Mohlo by Vás zajímat