Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

    Vítejte v sekci výchovného poradenství

 


Výchovná poradkyně: Ing. Ivana Řípová, mail: ivana.ripova@zsbezno.cz, 732 813 883

Konzultační hodiny: čtvrtek 14.30 - 15 hod po předchozí domluvě nabo v jiný domluvený termín


 

ŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

 

Desatero základních informací pro 1. kolo PŘ - postupné kroky

1. V případě změny osobních údajů (adresy, kontakty...) rodič pošle aktualizaci zástupci školy na mail: zsbezno@volny.cz - do středy 20.1.

2. Žáci obdrží s pololetním vysvědčením dva zčásti vyplněné tiskopisy přihlášek, zápisový lístek a formulář Potvrzení o převzetí Zápisového lístku. 

3. Sledujte důsledně webové stránky vybraných středních škol - sekce Přijímací řízení pro školní rok 2021/22. Kritéria pro přijímání žáků jsou závazná.

4. Po dítěti doručí rodič výchovné poradkyni vyplněné přihlášky - do 19.2., ty budou zkontrolovány a potvrzeny školou. Zároveň škole doručí vyplněné Potvrzení o převzetí Zápisového lístku. Čistý Zápisový lístek pečlivě uschovejte!

5. Potvrzené přihlášky žák předá rodičům.

6. Přihlášku/y je nutné odeslat na střední školy nejpozději do 1.3. (osobně, poštou - uschovejte podací lístek).

7. V dubnu probíhají jednotné přijímací zkoušky, školní přijímací zkoušky, pohovory.

8. Od 22.4. sledovat web příslušných SOU, od 28.4. web škol s maturitními obory. Zjistit seznam přijatých – od zveřejnění běží 10 – denní lhůta na podání zápisového lístku na střední školu (v případě přijetí) a 3 – denní lhůta pro odvolání proti nepřijetí, pokud odvolání chcete uplatnit. 

9. V případě nepřijetí je možnost odvolání se (písemně k rukám ředitele střední školy s odůvodněním), zároveň je možné podat přihlášky pro 2. kolo/a v případě, že je střední školy vyhlásí. Počet podaných přihlášek do 2. kola není omezen.

10. Doručit Zápisový lístek na střední školu (řádně vyplněný osobními údaji a názvem střední školy, kam lístek podáváte). Tím je přijímací řízení ukončeno a žák se 1.9. stává studentem střední školy.

 

  • V případě dotazů se na mě obracejte 
  • Zde budu uvádět případné změny
  • V přiložené prezentaci najdete podrobnější výklad

Přeji Vám a Vašim dětem úspěšné absolvování přijímacího řízení!

I. Řípová

prezentace k přijímacímu řízení ve školním roce 20,21

informace k jednotným testům

odkaz ke stažení

průběh přijímacích zkoušek  NOVÉ, PLATNÝ POKYN PRO PRŮBĚH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK (TESTŮ)!

 

 

 

 

 

Informace pro rodiče žáků s diagnostikovanými poruchami učení nebo chování

Vážení rodiče, Pedagogicko - psychologická poradna v MB doporučuje, abyste k vyšetření předložili školou vyplněný dotazník nebo vypracovaný Plán pedagogické podpory. Je proto nutné s předstihem informovat školu o termínu vyšetření v PPP. Tyto dokumenty pomohou zkvalitnit závěry z vyšetření Vašeho dítěte.