Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

   

    Vítejte v sekci výchovného poradenství

 


Výchovná poradkyně: Ing. Ivana Řípová

Konzultační hodiny: čtvrtek 14.30 - 15 hod po předchozí domluvě nabo v jiný domluvený termín


Informace pro rodiče žáků s diagnostikovanými poruchami učení nebo chování

Vážení rodiče, Pedagogicko - psychologická poradna v MB doporučuje, abyste k vyšetření předložili školou vyplněný dotazník nebo vypracovaný Plán pedagogické podpory. Je proto nutné s předstihem informovat školu o termínu vyšetření v PPP. Tyto dokumenžty pomohou zkvalitnit závěry z vyšetření Vašeho dítěte.

Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro studium ve školním roce 2020/21

ZMĚNY!

Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci se mění některé podmínky pro přijímání žáků na střední školy. Doporučuji sledovat webové stránky školy, na kterou se vaše dítě hlásí a informace MŠMT. Určitě s Vámi příslušné školy naváží kontakt a sdělí potřebné informace. Moc Vám držím palce.

Připravila jsem Vám alespoň několik informací a odkazů, které v současnosti platí.

  • Hlavní informací je, že termín přijímacích zkoušek se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol. Jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po umožnění studentům vrátit se do škol.

Celý text tiskové zprávy naleznete na stránkách MŠMT, odkaz ZDE

Legislativu k problematice přijímacích, závěrečných a maturitních zkoušek, včetně metodiky a přehledných schémat najdete ZDE.

 

Jednotné přijímací zkoušky - dotazy zodpovězené MŠMT:

 

  • Proč bude jenom jeden termín jednotných přijímacích zkoušek? Toto řešení bylo zvoleno, aby se zamezilo hromadnému přesunu cca 100 tisíc uchazečů na střední školy uvedené v přihlášce na druhém místě v rámci celé České republiky. Zároveň se tak zkrátí a zrychlí harmonogram přijímacího řízení.
  • Proč se nebude při přijímacích zkouškách také rozhodovat podle vysvědčení? Využití známek na vysvědčení ze ZŠ jako jediného kritéria pro přijetí na střední školy není možné u oborů, kde je velký převis uchazečů, například u gymnázií. Distanční kritéria neumožňují spravedlivě mezi uchazeči vybrat. V některých situacích by pak musel rozhodovat los.
  • V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy že ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Žák bude typicky odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol (oborů), na které se hlásí, jelikož zápisový lístek může uplatnit pouze jednou (nejedná-li se o výjimku předpokládanou zákonem při vydání nového rozhodnutí nebo při předávání lístku z oborů s talentovou zkoušku na obory jiné.). Zákon č. 135/2020 Sb. stanoví jednotný termín, dokdy nejpozději musí žáci přihlášení na jakoukoliv střední školu odevzdat zápisový lístek. Tento termín se odvíjí od termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky, a to i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají. K termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky (který bude teprve ministerstvem vyhlášen) se nejdříve přičte 8 kalendářních dnů (pro zveřejnění výsledků školou) a potom 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Do této doby mohou všichni žáci uplatnit zápisový lístek a tento termín platí i pro školy, které zveřejní výsledky dříve. Střední škola tedy nemůže nutit žáky odevzdávat zápisový lístek dříve, žáci mají právo využít celou lhůtu danou zákonem pro rozhodnutí, na kterou školu zápisový lístek odevzdají.
  • Výsledek jednotných přijímacích zkoušek využijí obě školy, na které se žák původně hlásil, pokud se tam koná také jednotná zkouška. Výsledek pro vyhodnocení přijímacího řízení tedy využije i škola, na které žák jednotnou zkoušku nekoná.
  • Přijímací zkouška sama o sobě o přijetí nerozhoduje, ale je pouze jednou částí přijímacího řízení na střední školu. Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem také podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena, případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
  • Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání. Zákon nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního řádu. Ten umožní přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek.

 

 

 

  • Přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 - původní pravidla

Doporučuji rodičům sledovat stránky škol, o které má Vaše dítě zájem. V současné době probíhají Dny otevřených dveří na školách a jejich návštěva Vám a Vašim dětem určitě pomůže při výběru vhodné školy.

Vážení rodiče, uvádím stručný popis kroků, které je třeba učinit pro zdárný průběh přijímacího řízení.

 

1. Vyplněnou přihlášku na střední školu donést výchovné poradkyni, do 21.února. V řádném termínu je možné podat 2 přihlášky do 1. kola přijímacího řízení. Budou to 2 stejnopisy, kde se ve stejném pořadí uvedou buď 2 vybrané školy nebo 2 vybrané obory na stejné škole.

2. Základní škola zkontroluje a potvrdí přihlášku, předá dítěti a rodič doručí (poštou doporučeně, či osobně) přihlášku na střední školu do 1.3.2019. Nezapomeňte nechat potvrdit lékařem, pokud to škola vyžaduje.

3. Testování uchazečů do maturitních oborů je povinné a tyto testy se budou konat ve 2 termínech, a to: 14.4.2020 a 15.4.2020.

4. Na středních školách proběhne přijímací řízení a  ředitelé škol vyvěsí seznamy přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a na svých webových stránkách.

Nepřijatým uchazečům rozešlou rozhodnutí o nepřijetí. Toto je nutné včas převzít  a do tří dnů je možné proti tomuto rozhodnutí podat odvolání.

5. Pokud ředitel střední školy rozhodne ještě o konání vlastních přijímacích zkoušek, stejným způsobem oznámí výsledky po datu konání přijímací zkoušky a po uzavření přijímacího řízení.

6. Přijatí žáci nejpozději do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků přijímacího řízení odevzdají na střední školu zápisový lístek, jinak zanikají účinky rozhodnutí o přijetí.

7. Zápisový lístek uplatní uchazeč pouze jednou. Výjimkou je případ, kdy je uchazeč přijat na jinou školu na základě kladně vyřízeného odvolání.

8. Po uzavření 1. kol přijímacího řízení střední školy s volnými místy mohou vyhlásit další kola přijímacího řízení, kam uchazeč může podat neomezený počet přihlášek - vyplňuje již pouze 1 školu na 1 přihlášku.

 

Ředitelé středních škol musí do 31.1.2019  uvést na svých webových stránkách podmínky přijímacího řízení a jsou zde také uváděny aktuality.

V případě jakýchkoli nejasností mě samozřejmě můžete navštívit v době mých konzultačních hodin nebo se domluvit na jiném termínu nebo mě kontaktovat mailem: ripova.iva@seznam.cz, či na tel. 732 813 883.

   Přeji úspěšné zdolání přijímacího řízení :-)