Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Obsah

Druhý stupeň se nachází v pavilonu P4.

Počet tříd:              5

Počet učeben:       11


                      VII. třída

 

 

 

Vážení rodiče,

     chtěla bych Vás jménem SRPŠ oslovit ohledně členských příspěvků. V letošním roce se nekonaly

žádné akce, ze kterých získáváme finanční prostředky, kterými přispíváme na různé aktivity

a vybavení (např. hračky do MŠ, příspěvek na dopravu, lavičky, vybavení družin mládeže, nábytek

do školní jídelny, medaile na olympiádu, atd.).

      Jelikož se v tomto školním roce děti vzdělávaly převážně distančně, rozhodli jsme se Vás požádat

o dobrovolný příspěvek (výše částky dle vlastního uvážení), na účet SRPŠ č. 278638949/0300.

Do poznámky napište jméno dítěte.

      Pokud se rozhodnete přispět, předem Vám velice děkuji. V případě dotazů mě kontaktujte

na tel. č. 776 198 107 nebo na emailové adrese: alena.kumberova@zsbezno.cz.

                                                                                                        Alena Kumberová

 

 

Informace pro rodiče:

 

Od 4.1. se opět učíme distančně ( z domova). Je nutné sledovat rozpis online vyučovacích hodin.

Rozpis online vyučovacích hodin.

 

 

ČEJ

MAT

ANJ

NĚJ

RUJ

ZEM

DĚJ

EPř

OBV

FYZ

INF

MED

                         
                         

7. tř

PO 8:30

ST  8:30

PÁ 8:30

PO 9:20

ST 7:30

ČT 7:30

ST 10:10

ČT 8:30

ÚT 9:20

PO 7:30

ČT 10:10

 PO 7:30:

ČT12:10

ÚT10:10

ÚT 7:30

ÚT 8:20

ST 9:20

ST12:55

ÚT11:00

Je povinností žáků se zúčastňovat distanční výuky ( online hodiny). Pokud se žák nemůže ze zdravotních důvodů hodiny zúčastnit,rodič je povinen ho omluvit u třídního učitele.

Žáci si plní zadané úkoly, zasílají je jednotlivým vyučujícím v daných termínech.Jejich práce bude klasifikována.

 

 

PŘEDMĚT

ZADÁNÍ

POZNÁMKY/TERMÍM

ČEJ

Příslovečná určení- zápis 5.5. 

Vedlejší věty příslovečné - zápis 7.5. 

 

 

MAT

Str. 36/cv. 2 a) nepřímá úměrnost - dokončit

neposílat

ANJ

Angličtina (PV) - domácí úkol (přinést příští týden do školy):

pracovní sešit strana 45, cvičení 5 a 6

 

 

 

 

RUJ

26.4. učebnice str. 38 cv. 14 srovnej věty v rozhovoru do správného pořadí a přepiš je psací azbukou

3.5. učebnice str.38 cv. 15b/ doplň informace do vět, celé věty napiš

do 29.4. do 10:00

jitka.novakova@zsbezno.cz

do 6.5. do 10:00

NĚJ

Trénuj si nová označená slovíčka z lekce 5. Zkouším 10.5.

Ofocený pracovní list - cv.4 - spojuj věty. Přineseš v pondělí 10.5. do školy.

 

 

 

 

 

 

EPŘ

 zadání z 4.5. a Pracovní list

 

ZEM

domácí příprava na období od 3.5.  3.- 7.5.

DĚJ

 

 

 

Zápis-Reformace v Anglii-

Důsledky reformace-zápis 

 

 

 

7.5.

FYZ

Světelné jevy - zápis (791.41 kB)

Světelné jevy - video (12.93 kB)

ludek.ripa@zsbezno.cz

 

OBV

   

VÝV

   

PVČ

domácí práce na období od 19.4. 

 

 

do 30.4., Dvorský

 

 

TĚL

Pohybová aktivita  - chlapci  

HVZ

Přečtěte si z učebnice kapitolu Symfonie  a symfonická báseň.

Poslechněte si a podívejte se: https://www.youtube.com/watch?v=JmDSXY9Wb-0

https://www.youtube.com/watch?v=vcBn04IyELc

 

Do 29. 4.

 

MEV

   

INF

Zadání pro žáky, kteří nepracovali (nebo nepracují) na návodu k prohlížeči:
Varianta word (13.53 kB)
Varianta pdf (76.39 kB)
Více informací na Teams.
Odkaz na knížku: https://knihy.nic.cz/files/edice/bud_panem_sveho_prostoru.pdf

20.4. 12:00

ENVI

 zadání práce   pracovní list

odevzdat do 25.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

                              

    

      INFORMACE PRO RODIČE: