Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

 

 

VŠEM RODIČŮM DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21, PŘEJEME PŘÍJEMNĚ PROŽITÉ DOVOLENÉ A BUDEME SE TĚŠIT OPĚT 1.9.2021.

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí do mateřské školy

          odkaz zde:Rozhodnutí o přijetí do MŠ (45.1 kB)

 

 

 

ZMĚNA!  Provoz mateřské školy v době hlavních prázdnin 

Pokud budou rodiče potřebovat, mohou své děti umístit:

                           1. - 16. 7. 2021 MŠ Bezno

                           19. – 30. 7. 2021 MŠ Kropáčova Vrutice

                            2 . - 13. 8. 2021 MŠ UZAVŘENA

                           16. - 31. 8. 2021 MŠ Chotětov

                   více zde: Provoz MŠ v době hlavních prázdnin (264.99 kB)

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Odkaz zde: Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021-22.pdf (269.72 kB)

_____________________________________________________________________________________________

Informace k provozu mateřské školy od 3. 5. 2021

Na základě pokynu MŠMT je upraven provoz základní školy takto:

Od 3. 5. 2021 mohou nastoupit do MŠ všechny přihlášené děti bez omezení počtu dětí ve skupinách či třídě a bez testování.

Testování ve škole

  • Děti bez testování a bez roušek
  • Zaměstnanci – učitelé 1x týdně, provozní zaměstnanci – 1x týdně (pondělí)

Ochrana dýchacích cest, roušky: Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že v mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.

Stravování- děti mají obědy odhlášené, je nutné dítěti oběd přihlásit, pokud půjde do školky

Organizace vzdělávání, řízení pedagogického procesu

Zachovávat homogenitu tříd, dále bez omezení.

Hygienická opatření: Pohyb dětí ve společných prostorech: zajistit co možná nejmenší kontakt mezi třídami. Dezinfekce ve třídách, jídelně, společných prostorech. Pravidelné a časté větrání tříd. Pobyt venku při vhodném počasí.

 

Mgr. Eva Kapounová, ředitelka školy

__________________________________________________

 

Informace k provozu mateřské školy od 12. 4. 2021

Od 12. 4. 2021 bude zahájeno prezenční vzdělávání pouze pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. Bude dodržena podmínka nejvýše 15 dětí ve skupině. Provoz mateřské školy bude zachován od 6:00 do 16 hodin. Podmínkou přítomnosti žáka ve škole je negativní antigenní test.

Testování bude provedeno v pondělí a ve čtvrtek (kdo nebude přítomen, bude testován v den nástupu do školy).

Stravování bude poskytováno pouze pro prezenčně vzdělávané děti. Obědy jsou pro všechny odhlášené, v případě zájmu je třeba oběd dítěti přihlásit do pátku 9. 4. 2021 do 12 hodin.

Organizace testování dětí: Po příchodu zákonného zástupce s dítětem do MŠ, obdrží zákonný zástupce od zaměstnance školy antigenní test, v prostoru šaten otestuje dítě, vyčká na výsledek testu (cca 15 min.), výsledek testu nahlásí učitelce. O dalším postupu informuje zákonného zástupce učitelka v závislosti na výsledku testu. Doporučujeme při testování dětí asistenci zákonného zástupce nebo jiné třetí osoby, která bude mít pověření od zákonného zástupce a je zapsána v evidenčním listě.

 

Mgr. Eva Kapounová, ředitelka školy

Obrázková instruktáž, jak použít test (1.67 MB)

https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20 - video instruktáž


 


 

 

 

 

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň byly splněny všechny zákonné povinnosti. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Zápis do MŠ bude probíhat od 3. 5. do 14. 5. 2021

Podání žádosti a organizace zápisu:

Žádost o přijetí je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (ID schránky: jnjmmtu)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!) na adresu:
    zsbezno@volny.cz
  3. poštou na adresu:
    Základní škola a mateřská škola Václava Vaňka, Školní 242, 294 29 Bezno
  4. osobní podání žádosti (budeme se snažit vyhnout vyšší koncentraci a pohybu osob).

Osobní podání lze učinit v termínu – úterý 4. 5. 2021 od 10.00 do 12.00 hodin v budově základní školy – Školní 242, 294 29 Bezno (sekretariát).

Zákonný zástupce využije osobní podání žádosti v případě, že nemá možnost využít ICT nástroje. Bez přítomnosti dítěte vyplní formulář o zápisu do MŠ a předá škole kopií rodného listu dítěte, potvrzení praktického dětského lékaře o řádném očkování dítěte a kopii dokladu o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu (pokud jste občan státu mimo EU).

Při podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dodejte řádně vyplněné tiskopisy:

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař (do evidenčního listu - viz. příloha) za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. I v tomto případě musí přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání a doložit:

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Po doručení žádosti přidělí škola registrační číslo vaší žádosti. O registračním čísle žádosti bude zákonný zástupce informován: i-mailem, popř. poštou na adresu trvalého bydliště. 

Po 16. 5. 2021 ředitel rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené mateřské školy. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 21. 5. 2021 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu mateřské školy a umístěn na vchodových dveřích MŠ.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.

Před rozhodnutím i po vydání rozhodnutí mohou zákonní zástupci nahlédnout do spisu dítěte. Termín pro nahlédnutí do spisu před vydáním rozhodnutí, po obdržení rozhodnutí – 17. 5. 2021 od 12 do 14 hodin a dále po domluvě přes e-mail: eva.kapounova@zsbezno.cz Proti rozhodnutí ředitele školy je možné se odvolat ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitelství školy, kde bylo rozhodnutí vydáno.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly pěti let věku do 31. 8. 2021.

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání: Směrnice pro přijímání dětí do MŠ-2020.pdf (125.94 kB)

V Bezně 7. 4. 2021                                                     Mgr. Eva Kapounová, ředitelka školy

_________________________________________________

 

 

 

DISTANČNÍ VÝUKA PRO DĚTI S POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU V DOBĚ UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH  ŠKOL:

Distanční výuka na týden 1.-5.3.2021 (235.17 kB)

Distanční výuka na týden 8.-12.3.2021 (169.61 kB)

Distanční výuka na týden 15.-19.3.2021 (95.62 kB)

Distanční výuka na týden 22.3.- 26.3.2021 (3.74 MB)

Distanční výuka na týden 29.3.-1.4.2021 (86.67 kB)

Distanční výuka na týden 6.-9.4.2021 (196.25 kB)

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE: PO OTEVŘENÍ MŠ PŘINESTE VEŠKERÉ PRACOVNÍ LISTY, GRAFOMOTORIKU, OBRÁZKY,... DO MŠ A ODEVZDEJTE TŘÍDNÍ UČITELCE.

 

----------------------------------------

UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL

Vážení rodiče,

jak již všichni víte, mateřské školy jsou na základě usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 č. 200, o přijetí krizového opatření, UZAVŘENY od 01. 03. 2021 – zatím po dobu tří týdnů.
Distanční vzdělávání bude zahájeno 1. 3. 2021, formu Vám oznámí Vaše třídní  učitelky. Nebudeme Vás, ani děti zatěžovat, spíš půjde o nápady, inspirace, pracovní listy, odkazy.
– třídní učitelky Vám budou zadávat informace na web. stránky školky, popř. zasílat na Vaše emaily
– od povinně předškolních dětí budeme chtít zpětnou vazbu
– sledujte všechny komunikační kanály školy – internetové stránky školky, svoje emailové schránky – budeme se Vám snažit předkládat co nejaktuálnější informace, nechceme Vás ale zahltit. Máte toho sami asi dost…..

Školní jídelna - uzavřena. Obědy automaticky odhlášeny.

Ošetřovné - aktuální informace pro rodiče:  ZDE

Díky novému formuláři nepotřebujete od školy potvrzení o uzavření. Na formuláři sami vyplníte prohlášení o uzavření zařízení, které dítě navštěvuje.

Mějte se dobře.

Eva Kapounová, ředitelka školy

__________________________________________________

 

Třída BERUŠEK - karanténa

Tyto informace sdělujeme pouze rodičům dětí, které dochází do třídy Berušek:

Dobrý den,
v rámci trasování bylo prokázáno, že Vaše dítě bylo přítomno dne 18.02.2021 v mateřské škole na adrese: školní 260, 294 29 Bezno při Základní škole a mateřské škole Václava Vaňka, se sídlem: Školní 242, 294 29 Bezno, IČO: 75034255, kde přišlo do kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19.

Dle MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ ze dne 24.09.2020, Č. j.: MZDR 40555/2020-1/MIN/KAN s účinností ode dne 25. září 2020 od 00:00 hod. do odvolání (dále jen „mimořádné opatření“) se na Vaše dítě vztahuje karanténa, která bude trvat 10 dní od doby posledního kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19, tj. minimálně do 28.02.2021 včetně.

Více zde: Karanténa MŠ Bezno 18.02 (003).pdf (729.57 kB)

 

___________________________________________________

 

Vážení rodiče,

v pondělí 8. 2. 2021 je mateřská škola připravena k opětovnému provozu. Žádáme, aby rodiče před vstupem dítěte do třídy, ukázali učitelce sms zprávu o výsledku provedeného testu dítěte s textem negativní.

Vaše učitelky

Dezinfekce MŠ.pdf (189.7 kB)

 

____________________________________________________________

 

Distanční výuka pro děti s povinnou školní docházkou v době karantény:

Inspirativní tipy pro rodiče na společné aktivity (95.07 kB)

_____________________________________________________

Rozhodnutí KHS:  KHS_-_rozhodnuti_COVID-19_.pdf (299.53 kB)

Informace pro zákonné zástupce – MŠ - Karanténa

Na Vaše dítě se vztahuje karanténa, která bude trvat 10 dní od doby posledního kontaktu s nemocnou osobou.

Informace pro zákonné zástupce dětí, které přišly do posledního kontaktu s osobou Covid pozitivní dne:

V případě negativního výsledku a po ukončení karantény se může dítě vrátit do školského zařízení. Při předání dítěte na pracovišti, zákonný zástupce předloží učitelkám smsku s výsledkem NEGATIVNÍ.

Eva Kapounová, ředitelka školy

_________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY:

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

PEDIKULÓZA

DEN PANÍ UČITELKY

DESATERO PRO RODIČE

DĚTSKÉ DVACATERO PRO RODIČE

DESATERO DÍTĚTE

RODIČŮM PŘEDŠKOLÁKA

DESATERO BUDOUCÍHO PRVŇÁČKA

JAK CITOVĚ USPOKOJIT DÍTĚ

JAK SPRÁVNĚ DRŽET TUŽKU

JAK PŘÍZNIVĚ UMOCNIT VLIV MÉDIÍ NA PŘEDŠKOLNÍ DĚTI A JEJICH VÝVOJ