Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celková částka alokovaná pro tuto výzvu činí 800 mil. Kč. Podmínky výzvy jsou stanoveny tak, aby projektovou žádost mohla podat a dotaci získat kterákoliv základní a střední škola se sídlem mimo hlavní město Prahu.  Výzvu 56 jsme na naší škole začali plnit 7.7. 2015, kdy MŠMT schválilo naši žádost. Závěrečnou monitorovací zprávou skončíme 31.12.2015.

Šablony klíčových aktivit:

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.

4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

 

Finance z evropských fondů jsme využili na tyto šablony  klíčových aktivit:

 • Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. 
   
 • Zahraniční jazykový kurz pro učitele.
   
 • Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Naše škola se zapojila do projektu pro oblast podpory vzdělávání žáků základních škol

    Prioritní osa 1 -  Počáteční vzdělávání v Oblasti podpory 1.4  - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních  "EU peníze školám"

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole.

Projekt byl schválen 19. srpna 2010.

Finance z evropských fondů jsou určeny na:

 • rozvoj čtenářské gramotnosti
 • zvýšení kvality výuky cizích jazyků
 • zkvalitnění výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií
 • zvyšování informační gramotnosti všech pedagogických pracovníků
 • vytvoření podmínek podporujících rozvoj individuálních schopností žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v oblasti matematické gramotnosti
 • zlepšení technického vybavení školy v oblasti ICT

 

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY KE STAŽENÍ: 

 

DUM - Český jazyk (2., 3., 4. ročník)

VY_32_INOVACE_01-20 Český jazyk 2., 3., 4. ročník
VY_32_INOVACE_01-20 Český jazyk 2., 3. ročník

 

DUM - Matematika (3., 4. ročník)

VY_32_INOVACE_Ma.01-20 Matematika 3., 4. ročník

 

DUM - NSV (3., 4. ročník)

VY_32_INOVACE_Nsv.3.4.01 - 20 Náš svět 3., 4., ročník
   

 

DUM - Aj

VY_32_INOVACE_AJ.3.4.5 (01-20) Anglický jazyk 3., 4., 5. ročník
VY_32_INOVACE_AJ 6.7.8.9.(01-20) Anglický jazyk 6., 7., 8., 9. ročník
VY_32_INOVACE_KAJ.6.7.8.9.(01-20) Konver. v anglic. jaz. 6., 7., 8., 9. roč.

 

DUM - Dějepis, zeměpis (6., 7. ročník)

VY_32_INOVACE_DEJ.7 (01-20) Dějepis 7. ročník
VY_32_INOVACE_DEJ.7 (01-20) Dějepis 7. ročník
VY_32_INOVACE_DEJ.6.7 (01-20)

Dějepis 6., 7. ročník

VY_32_INOVACE_ZEM.7 (01-20) Zeměpis 7. ročník

 

DUM - Dějepis, výchova k občanství (6.,7.,8.)

VY_32_INOVACE_1DEJ.6.8.(01-20) Dějepis 6., 8. ročník
VY_32_INOVACE_2DEJ.6. (01-20) Dějepis 6. ročník
VY_32_INOVACE_DEJ. 7. (01-20) Dějepis 7. ročník
VY_32_INOVACE_OBV. 6.7. (01-20) Výchova k občanství 6., 7. ročník