Navigace

Obsah

Zš Bezno

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

                                             

Oficiální název:

Základní škola a mateřská škola

Václava Vaňka

Zřizovatel: Městys Bezno
Právní norma: Příspěvková organizace
IČ: 750 342 55
č. účtu 51-6902120287/100
Adresa: Školní 242, 294 29 Bezno
Statutární zástupce:

Ředitelka školy:

Mgr. Eva Kapounová

Tel: 739 469 692

eva.kapounova@zsbezno.cz

Zástupce ředitele

Mgr. Luděk Řípa

Tel: 732 443 094

zsbezno@volny.cz

Datová schránka ID:  jnjmmtu
Mateřská škola

Bc. P. Hötzelová

Tel: + 420 326 395 302

Účetní

L. Šustrová   

Tel: 739 715 422

ucetni@zsbezno.cz

Školní jídelna

J. Víznerová

Tel: + 420 326 395 207

kuchyne@zsbezno.cz

Školní družina

A. Kuncová

 Tel: +420 734 221 578

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 Michal Hinda

 michal.hinda@sms-sluzby.cz

 +420 734 180 507

 

________________________________________________________

 

Jaká jsme škola?

 • Typicky vesnická, zaměřená na environmentální výchovu a vzdělávání.
 • Spolupracující s mnoha ekologickými středisky.
 • Upřednostňujeme chápání věcí,jevů a vztahů v souvislostech.
 • Přístupná ke vzdělávání všech bez rozdílu.
 • Zaměřujeme se na přípravu žáků pro praktický život.
 • Usilujeme o zdravé a bezpečné klima školy.

Vítejte na webových stránkách Základní školy a mateřské školy Václava Vaňka 

--------------------------------------

3. 9. 2018 – SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 V KULTURNÍM DOMĚ V BEZNĚ

7. 15 – 7. 30hod – sraz u vchodu školy, žáci 2. – 9. ročníků přecházejí společně s třídním učitelem do KD.

Žáci 1. ročníku odcházejí do KD individuálně v doprovodu zákonného zástupce.

                                                             Mgr. Eva Kapounová

                                                                  ředitelka školy

__________________________________________

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ v Bezně ve školním roce 2018/2019 

- zveřejněno na webových stránkách v sekci - Informace- Úřední deska-Dokumenty

- na vchodových dvěřích ZŠ a MŠ v Bezně

 

Oslava Dne Země v bezenské Ekoškole

Dne 19.4.2018 jsme se oslavou Dne Země připojili ke Světovému akčnímu dni ekoškol. Uspořádali jsme akci v naší Zahradě radosti, kterou pro své mladší kamarády připravili žáci environmentálních praktik ze 7. a 9. ročníku. Co tedy děti podnikly?

- tvořily keramické jmenovky k pěstovaným bylinkám

- ze samolepící fólie vyráběly a vylepovaly motivy na skla, aby se zabránilo zabíjení ptáků (projekt

  Bezpečná skla)

- sázely předpěstované bylinky

- upravovaly prostranství před školou a vysévaly nové travnaté plochy

- vyráběly květovaný papír

- připravily hry pro své kamarády

Děti také zažily Detektivku v zahradě s názvem „Krtkovy ztracené brýle“, při které naplno využily vše, co naše zahrada nabízí. Nejmladší děti hledaly zatoulaná zvířátka a přitom si vyzkoušely svoji šikovnost ve sportovních aktivitách.

Dnem Země vrcholí naše dubnová sběrová akce, sesbírali jsme neuvěřitelných 28 184 kg starého papíru, což je náš nový rekord!

 

________________________________________

Lyžařský kurz 2019

Vážení rodiče,

v příštím školním roce plánujeme a již zařizujeme lyžařský kurz pro naše žáky. Vybrali jsme moderní, plně uměle zasněžované středisko SKIMU  Malá Úpas množstvím vleků  a ubytováním téměř pod vleky.

Pokud chcete, aby se vaše dítě naučilo lyžovat, zdokonalilo se v lyžování a užilo si týden na horách se svými kamarády, věnujte pozornost následujícím informacím.

Odjezd: Ne 6.1. 2019 v 8,00 z Bezna od školy

Příjezd: Pá 11.1. 2019 (v 15,00 z Malé Úpy) v cca 18,30 do Bezna

Lyžařské dny: Ne odpoledne + Po – ČT celý den, Pá dopoledne = 5 dnů

Místo: Horní Malá Úpa, penzion Blesk  (http://www.penzionblesk.cz)

Cena ubytování a plné penze: 495,- Kč / den (2475,-/5 nocí s plnou penzí + Pá oběd 66,-), Dopravu uhradí SRPDŠ.

Stravování: plná penze a pitný režim, možnost dokoupení nápojů a sladkostí v restauraci chaty

Cena permanentky: cca 1500,-

Způsob a termíny placení:

 • Zálohu 1000,- Kč je třeba zaplatit převodem do 15. 5. 2018.
 • Doplatek ve výši 1541,- je nutné zaplatit převodem do 15.12. 2018. 

  Program kurzu:

  Kurz je zaměřen převážně na výuku a zdokonalení sjezdového lyžování. Součástí kurzu může být i seznámení s běžeckým lyžováním (v podobě lyžařské turistiky) v rozsahu jednoho dne, event. 2 x půl dne (záleží na možnostech a zájmu přihlášených žáků).

  Žáci, kteří preferují před sjezdovým lyžováním snowboarding, mohou mít jeho výuku zařazenu místo sjezdového lyžování. Výuka všech tří aktivit bude přizpůsobena i pro úplné začátečníky.

  Přihlášku a podrobné informace je možné získat osobně u vedoucího kurzu (popř. na tel. 604 926 729)      Mgr. Pavel Dvorský, vedocí kurzu                                                                                                                                                                                  

___________________

Ekotým v akci!

Členové Ekotýmu se připojili k jarnímu kolu akce Ukliďme svět, ukliďme Česko a pomohli s úklidem

v naší obci. Podrobnější informace v záložce Ekoškola.

 -------------------------------------------------------------------------

 

 

________________________________________________________

NAŠE ŠKOLA SE ÚČASTNÍ PROJEKTU

PODPOŘENÝCH OSOB Z „OP VVV“ –

(OPERAČNÍ PROGRAM – VÝZKUM, VÝVOJ

A VZDĚLÁVÁNÍ) POŘÁDANÝM  MŠMT

VE SPOLUPRÁCI S EVROPSKOU UNIÍ.

CÍLEM TOHOTO PROJEKTU JE VZDĚLÁVÁNÍ

UČITELŮ V OBLASTI INKLUZE A POMOC

ŽÁKŮM SE ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHEM.

__________________________________________________________                                                             

Vážení strávníci,

Od 1. 9. 2017 došlo ke změně způsobu úhrady za stravné ve školní jídelně Bezno. Stravné se hradí zálohově, tzn. měsíc dopředu a pouze se zřízeným souhlasem k inkasu.

Přihlášky ke stravování je možné vyzvednout v kanceláři školní jídelny, v kanceláři účetní školy nebo stáhnout ze stránky www.zs-bezno.cz.

Na základě vyplněné přihlášky je nutno v bance zřídit souhlas k inkasu. Potvrzenou přihlášku odevzdejte v kanceláři školní jídelny, kde budete přihlášeni ke stravování.

Povinností strávníků (zákonných zástupců) je zajistit si dostatek finančních prostředků na účtu vždy před srážkou tj. 16. dne v měsíci. V případě, že budou obědy nezaplacené, bude stravování zrušeno do doby, než bude vyrovnán dluh. Uhrazení dluhu probíhá v kanceláři školní jídelny nebo u účetní v hotovosti.

Strávníci jsou automaticky přihlašování na další měsíc. Je důležité hlásit každou změnu a ukončení stravování, protože strávník je přihlášen automaticky a je mu účtováno stravné.

Zrušení souhlasu k inkasu je možné až 1 měsíc od posledního dne stravování. Obědy je možné odhlásit na následující den nejpozději do 13. hodin. Objednávání a rušení stravy je možné provádět pomocí internetu na adrese www.strava.cz.

Zaplacené obědy v době nemoci je nutno odhlásit, neodhlášené propadají – podle zákona č. 561/2004 Sb.

První den nemoci je možno oběd odebrat do jídlo nosiče (rodiče).Za neodhlášený oběd (v době nemoci a dni, kdy neprobíhá vyučování) si může škola doúčtovat režijní náklady.

Kontakty:

Školní jídelna  Víznerová Jolana        tel. 326395207

Účetní   Šustrová Lenka            tel. 739715422                       e-mail:  ucetni@zsbezno.cz

              kuchyne@zsbezno.cz

_________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Jaká jsme škola?

 • typicky vesnická, zaměřená na environmentální výchovu a vzdělávání
 • spolupracující s mnoha ekologickými středisky
 • upřednostňujeme chápání věcí,jevů a vztahů v souvislostech
 • přístupná ke vzdělávání všech bez rozdílu
 • zaměřujeme se na přípravu žáků pro praktický život
 • usilujeme o zdravé a bezpečné klima školy

 

Součásti školy:

 • mateřská škola
 • základní škola
 • základní škola speciální
 • školní jídelna

 

Na základě auditu konaného 21.listopadu 2014 se nám podařilo již potřetí získat  mezinárodní titul

 

EKOŠKOLA

 

Obhájení tohoto titulu nás opravňuje užívat vlajku, logo a název EKOŠKOLA.

Oceňujeme kvalitní práci, kterou žáci  a učitelé naší školy pod vedením Ing. Ivany Řípové dělají.

Koordinátorem programu v ČR je sdružení TEREZA.

Aktuality

04.09.2015

Internetové připojení pro žáky

Od začátku školního roku je v pavilonu druhého stupně zdarma k dispozici Wi-Fi připojení k síti internet. Tímto příspěvkem chceme především podpořit zájem žáků v doplňování informací a znalostí. Bližší informace budou zveřejněny v pavilonu druhého stupně.

Detail Aktuality

Velký úspěch Honzy Houdy v celorepublikové, počítačové soutěži IT-SLOT.

V soutěži, které se zúčastnilo 3000 žáků  z 8. a 9.tříd ze 181 škol obsadil Honza Houda, žák 8.třídy, 5.místo. 


V pátek 9.10.2015 se naši žáci zúčastnili soutěže Kopidlenskýkvíteček a Kopidlenský kapřík.Družstvo „rybářů“ ve složení Tomáš Böhm, Aleš Tauchmann a Štěpán Cesnek obsadilo výborné 2. místo. Družstvo „kvítečků“ ve složení Nikola Karpetová, Michaela Míčová a Lukáš Pelc se umístilo na místěčtvrtém. Velmi potěšil svým výkonem Lukáš, který zvítězil mezi jednotlivci.

Všem soutěžícím děkujeme za úspěšnou  reprezentaci školy!


Na Mistrovství České Republiky v country tancích, v kategorii A1M, které se konalo   ve Vodňanech 8.května2015, vybojovaly Bezinky v choreografii Bezenský mixer, 1.místo a titul MISTR ČESKÉ REPUBLIKY.

O titul se zasloužily: 
choreogravka, trenérka I. Pohůnková a Monika Vitásková.
tanečnice: A.Šustrová,V.Grigerková, M.Horváthová,K.Korejzová,D.Sikorová,M.Hodboďová, A.Kaczmarková a M.Řezáčová.

Mistrovstní se také zúčastnily starší dívky(A1S) a obsadily ve dvou choreogsafiích (klasické a moderní country)  krásné 4. a 5.místo.

26.06.2018

Zdravá pětka

Zdravá pětka

Zdravá výživa v MŠ.

Detail

21.06.2018

Přespávání předškoláků

Přespávání předškoláků

Ve školce.

Detail

05.06.2018

Brigáda

Brigáda

Zvelebení školkové zahrady

Detail

01.06.2018

Den dětí

Den dětí

Soutěže na školkové zahradě.

Detail

30.05.2018

Pejskové Husky v naší školce

Pejskové Husky v naší školce

Děti byly z pejsků nadšené :-)

Detail

26.06.2018

Zdravá pětka

Zdravá pětka

Zdravá výživa v MŠ.

Detail

21.06.2018

Přespávání předškoláků

Přespávání předškoláků

Ve školce.

Detail

05.06.2018

Brigáda

Brigáda

Zvelebení školkové zahrady

Detail

01.06.2018

Den dětí

Den dětí

Soutěže na školkové zahradě.

Detail

30.05.2018

Pejskové Husky v naší školce

Pejskové Husky v naší školce

Děti byly z pejsků nadšené :-)

Detail

26.06.2018

Zdravá pětka

Zdravá pětka

Zdravá výživa v MŠ.

Detail

21.06.2018

Přespávání předškoláků

Přespávání předškoláků

Ve školce.

Detail

05.06.2018

Brigáda

Brigáda

Zvelebení školkové zahrady

Detail

01.06.2018

Den dětí

Den dětí

Soutěže na školkové zahradě.

Detail

30.05.2018

Pejskové Husky v naší školce

Pejskové Husky v naší školce

Děti byly z pejsků nadšené :-)

Detail

26.06.2018

Zdravá pětka

Zdravá pětka

Zdravá výživa v MŠ.

Detail

21.06.2018

Přespávání předškoláků

Přespávání předškoláků

Ve školce.

Detail

05.06.2018

Brigáda

Brigáda

Zvelebení školkové zahrady

Detail

01.06.2018

Den dětí

Den dětí

Soutěže na školkové zahradě.

Detail

30.05.2018

Pejskové Husky v naší školce

Pejskové Husky v naší školce

Děti byly z pejsků nadšené :-)

Detail

Fotografie

26.06.2018

Zdravá pětka

Zdravá pětka

Zdravá výživa v MŠ.

Detail

21.06.2018

Přespávání předškoláků

Přespávání předškoláků

Ve školce.

Detail

05.06.2018

Brigáda

Brigáda

Zvelebení školkové zahrady

Detail

01.06.2018

Den dětí

Den dětí

Soutěže na školkové zahradě.

Detail

Součásti školy:

 • mateřská škola
 • základní škola
 • základní škola speciální
 • školní jídelna
 
V současné době naši šjkolu navštěvuje z 29 obcí:
 • 50 dětí mateřské školy
 • 262 žáků základní školy a školy speciální

 

Pedagogických pracovníků je:

 • 4 v mateřské škole
 • 20 v základní škole
 • 2 asistenti pedagoga
 • 2 učitelky družiny mládeže
 

 

Vítejte na webových stránkách Základní školy a mateřské školy Václava Vaňka Bezno.

 

Přejeme všem pěkné Vánoce s vůní čaje, vánočky a cukroví, to vše s příchutí lásky, štěstí a odpočinku a v novém roce hodně zdraví a času na vše, co máte rádi.

Jaká jsme škola?

 • typicky vesnická, zaměřená na environmentální výchovu a vzdělávání
 • spolupracující s mnoha ekologickými středisky
 • upřednostňujeme chápání věcí,jevů a vztahů v souvislostech
 • přístupná ke vzdělávání všech bez rozdílu
 • zaměřujeme se na přípravu žáků pro praktický život
 • usilujeme o zdravé a bezpečné klima školy

 

Jaká jsme škola?

 • typicky vesnická, zaměřená na environmentální výchovu a vzdělávání
 • spolupracující s mnoha ekologickými středisky
 • upřednostňujeme chápání věcí,jevů a vztahů v souvislostech
 • přístupná ke vzdělávání všech bez rozdílu
 • zaměřujeme se na přípravu žáků pro praktický život
 • usilujeme o zdravé a bezpečné klima školy

 

Součásti školy:

ZVítejte na webových stránkách Základní školy a mateřské školy Václava Vaňka Bezno.

 

MISTROVSTVÍ  ČESKÉ  REPUBLIKY  V  LINE  DANCE V PÍSKU

20.-22.května se zúčastnili Jirka Vosyka,Aneta Kaulfusová, Bára Hejtmánková a Eliška Dobešová MČR v Line Dance a byli velmi úspěšní.

Jirka Vosyka obsadil v kategorii Youth Social Male 1.místo a stal se MISTREM  REPUBLIKY.

Aneta Kaulfusová obsadila v kategorii Primary Social Female 3.místo.

Výsledek sběru papíru ke Dni Země

Celkem bylo nasbíráno 25 960 kg.

Výtěžek byl uložen do pokladny SRPDŠ a bude použit jednotlivými třídami na nákup odměn, výlety a pomůcky pro žáky.

Z celkového počtu 242 žáků se sběrové akce zúčastnilo 222žáků -  tj.92%

OKRESNÍ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY

V konkurenci gymnázií a základních škol obsadili žáci 8. třídy Lukáš Pelc a Jan Houda 10. a 12. místo.

STŘEDOČESKÝ TANEČNÍ POHÁR

Bezinky se zúčastnily s choreografiemi "Step by step" a "Malá Cindy" obsadily. Obsadily 2x 3.místo. 

O další úspěch se zasloužil 18.1.2016 žák 8.třídy

LUKÁŠ  PELC,

který v okresním kole Dějepisné olympiády získal 2. místo,

a tím se kvalifikoval do krajského kola.

► ►►

 

Velký úspěch Honzy Houdy v celorepublikové, počítačové soutěži IT-SLOT.

V soutěži, které se zúčastnilo 3000 žáků  z 8. a 9.tříd ze 181 škol obsadil Honza Houda, žák 8.třídy, 5.místo. 

 

V pátek 9.10.2015 se naši žáci zúčastnili soutěže Kopidlenský kvíteček a Kopidlenský kapřík. Družstvo „rybářů“ ve složení Tomáš Böhm, Aleš Tauchmann a Štěpán Cesnek obsadilo výborné 2. místo. Družstvo „kvítečků“ ve složení Nikola Karpetová, Michaela Míčová a Lukáš Pelc se umístilo na místě čtvrtém. Velmi potěšil svým výkonem Lukáš, který zvítězil mezi jednotlivci.

Všem soutěžícím děkujeme za úspěšnou  reprezentaci školy!

≈≈≈

Na Mistrovství České Republiky v country tancích, v kategorii A1M, které se konalo   ve Vodňanech 8.května2015, vybojovaly Bezinky v choreografii Bezenský mixer,

1.místo

a titul MISTR ČESKÉ REPUBLIKY.

O titul se zasloužily:

choreografka, trenérka I. Pohůnková a Monika Vitásková.

tanečnice:

A.Šustrová,V.Grigerková, M.Horváthová,K.Korejzová, D.Sikorová,M.Hodboďová,

A.Kaczmarková a M.Řezáčová.

Mistrovstní se také zúčastnily starší dívky(A1S) a obsadily ve dvou choreografiích (klasické a moderní country)  krásné 4. a 5.místo.

 

 

Jaká jsme škola?

 • typicky vesnická, zaměřená na environmentální výchovu a vzdělávání
 • spolupracující s mnoha ekologickými středisky
 • upřednostňujeme chápání věcí,jevů a vztahů v souvislostech
 • přístupná ke vzdělávání všech bez rozdílu
 • zaměřujeme se na přípravu žáků pro praktický život
 • usilujeme o zdravé a bezpečné klima školy

 

Součásti školy:

 • mateřská škola
 • základní škola
 • základní škola speciální
 • školní jídelna